Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Šumperk a Jeseník: Jarní zasedání nad chřipkou

Šumperk a Jeseník: Jarní zasedání nad chřipkou

K pravidelnému jarnímu shromáždění se sešli členové KVL společně z okresu Šumperk a Jeseník poslední březnovou sobotu a probrali několik důležitých témat.

Zástupce okresního inspektorátu KVS MVDr. Stančíková seznámila přítomné s epizootologickou situací se zaměřením na ozdravovací program IBR skotu. Zdůraznila individuální přístup k jednotlivým chovům dle výsledků serologického vyšetření. Prezident Komory Karel Daniel popsal tvorbu cen a distribuci vakcíny a rozebral legislativu a administrativu, včetně evidence vakcinace do průvodních listů. Podle názoru MVDr. Henycha by bylo vhodné již při výskytu pozitivních kusů kolem 5% vakcinovat celý chov, aby byl veterinář schopen ručit za ozdravovací program. S tím nesouhlasil MVDr. Frank a uváděl několik praktických příkladů, kdy po výskytu serologicky pozitivních zvířat byla tato v určitém období vyřazena z nevakcinovaného chovu a další pozitivní zvířata nebyla zjištěna. Do této diskuse se zapojil i MVDr. Králík, ředitel KS SVS, který zdůraznil křížení zájmů chovatelů, praktických veterinářů a státu a zabýval se otázkou finanční zátěže při použití jednotlivých ozdravovacích schémat.

Jedna za 2000 Kč

Další obsáhlou kapitolou jednání byla ptačí influenza. Členové byli seznámeni s dopisem MVDr. Daniela. Dokument se týkal pomoci jednotlivých členů Komory při podezření popř. vlastním výskytu této nákazy. Součástí výzvy jsou i praktické aspekty spolupráce soukromých veterinárních lékařů včetně zelené linky. V této souvislosti vysvětlil MVDr. Králík rozdíl při výskytu tohoto viru u divoce žijících a naproti tomu u domácích ptáků. Informoval dále přítomné, že vyšetření na AI provádí i SVÚ Olomouc a stojí cca 2000,- Kč.

Novela veterinárního zákona a některé body legislativy včetně Zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména paragraf č. 5 týkající se porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo poraněných zvířat, bylo předmětem dalšího vystoupení MVDr. Králíka.

Prezident Daniel probral aktuální otázky, kterými se zabývá představenstvo: čipování psů a vystavování petpasů, včetně centrální evidence a konečně otázku profesní organizace pro všechny veterináře.

Na závěr seznámil přítomné MVDr. Drábek s činností firmy Mevet, která je výhradním dovozcem léčiv firmy Merial, a probral aktuální nabídku veterinárních léků.

MVDr. Miroslav Vitásek