Komora veterinárních lékařů České republiky

Světový den boje proti vzteklině

Světový den boje proti vzteklině

Datum 8. září 2007 bylo vyhlášeno jako Světový den vztekliny. Cílem aktivit doprovodné kampaně, která se s touto akci pojí, je zvýšení celosvětové pozornosti a její zaměření na trvající hrozbu vztekliny, dále pak mobilizace a koordinace veterinárního a zdravotního sektoru pro společný boj proti této smrtelné zoonóze.

Účast na podpoře globálního programu souvisejících aktivit přijal kromě řady organizací také významný představitel veterinárního farmaceutického průmyslu, společnost Merial, který se k tomuto úsilí připojil vzhledem k jeho postavení světového lídra ve výzkumu, vývoji a produkci antirabických vakcín. Tato podpora spočívá především v přímém financování programu, v pomoci při globální komunikaci a ve sponzorování sympozia o vzteklině, které se uskuteční v USA.

Společnost Mevet, s. r. o., zastupující firmu Merial na českém a slovenském veterinárním trhu, při této příležitosti připravila na měsíc září nabídkovou akci, která umožňuje získat za výhodných podmínek Rabisin®, široce používanou vakcínu proti vzteklině společnosti Merial. Více informací na: www.mevet.cz

MVDr. Michal Gojda

Komora veterinárních lékařů České republiky