Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Světový kongres v Praze očima pořadatelů

Světový kongres v Praze očima pořadatelů

O půlnoci z neděle 8. na pondělí 9. října 2006 se po více jak čtyřech letech příprav začala hmatatelně naplňovat noční můra členů lokálního organizačního výboru WSAVA/FECAVA/ ČAVLMZ kongresu. Kamiony začaly navážet do kongresového centra obří stánky a začala výstavba expozic. Čekala nás další noc s minimem spánku a přemítáním, co ještě na poslední chvíli změnit, co vylepšit, na co nezapomenout.

Pondělní den byl ve znamení pracovního setkání s výkonným výborem WSAVA. Bod po bodu se probíraly ty nejtitěrnější detaily chodu kongresu včetně předepsaných ceremonií a náš koncept prošel zcela bez výhrad. V úterý se jednak pokračovalo ve stavbě vystavovatelské části kongresu, jednak již přicházeli účastníci prekongresových seminářů a také celý den zasedali zástupci členských zemí WSAVA.

Sjíždějí se i přednášející, po dobu kongresu odprezentují celkem 268 přednášek. Budiž nám (jmenovitě profesoru Svobodovi) chloubou, že nikdo z oslovených přednášejících při sestavování odborného programu neodřekl a že se dostavila elitní společnost, kterou nám záviděla řada organizátorů jiných kongresů.

A je tu středa, 11. říjen 2006, slavnostní začátek kongresu. Okřídlené rčení, že Praha bude hlavním městem světové veterinární medicíny se pomalu stává skutečností a do našeho hlavního města zalitého sluncem se během 4 kongresových dní sjíždí 3000 účastníků kongresu ze 76 zemí celého světa.

Také čísla vystavovatelů jsou úctyhodná: 498 vystavovatelů ve dvou podlažích kongresového centra na ploše 1549 metrů čtverečných v 98 stáncích z 22 zemí světa.

Účastníci však nesedí jen na přednáškách, setkávají se ve vystavovatelské části a na doprovodném kongresovém programu. Každý večer je oficiální program. První patří slavnostnímu zahajovacímu ceremoniálu. Hvězdou večera je moderátor, pan Jiří Vejvoda a také houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Druhý večer se odehrával nedaleko Prahy, v Dřevčicích na středověkém sídle s možností se seznámit s trochou české historie, s naší českou kuchyní a věhlasným pivem. Bylo skvělé pozorovat jak dlouhá řada 22 autobusů přiváží kolegy z celé planety a ti se baví “po česku” bez rozdílu národností.

Třetí večer byl oficiálním kongresovým vyvrcholením. V reprezentativních prostorách Obecního domu se odehrávala slavnostní večeře s ceremoniálem změny prezidenta WSAVA. Odstupující dr. Larry Dee předal svůj úřad novému prezidentu dr. Brianu Rombergovi z Jihoafrické republiky. Pozornost upoutal i projekt na podporu pražského Střediska výcviku vodicích psů, jehož výtěžek osobně převzala patronka SVVP hraběnka Mathilda Nosticová.

Ostatně psy z střediska mohli delegáti denně sledovat ve vystavovatelské části kongresu a stali se tak trochu symbolem motta kongresu: HUMAN-ANIMAL BOND.

V sobotní podvečer vyvrcholil kongres závěrečným aktem, kdy prezident končícího světového kongresu předává symbolicky vše do rukou prezidenta kongresu příštího. Tím je Diana Sheehan z australského Sydney. Skončila pozvánka do Austrálie, skončil pražský světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat, skončila akce, která se nebude vbrzku jistě opakovat.

Litovat může ten, kdo nebyl. Těch, kteří se zúčastnili, byla ale pěkná řádka. Z České republiky se na kongres registroval 301 kolega, 45 techniků, a skoro stovka dalších navštívila vystavovatelskou část. Tuto možnost mělo zdarma v sobotu i 171 účastníků souběžně probíhajícího sněmu KVL ČR.

Na závěr mi, prosím, dovolte zmínit organizační tým, který kongres připravoval a pak jej stresově i emocionálně prožíval: prof. Miroslav Svoboda, odpovědný za odborný program, dr. Zdenek Hanzálek, odpovědný za vystavovatelskou část, dr. Pavel Štellar, pokladník kongresu a odpovědný za moderátorskou část a Pavla Kněžourová měla na starosti doprovodný a společenský program. Jim patří mé upřímné uznání a neskonalý dík, bez jejich podpory bych balvan odpovědnosti nedokázal unést.

Jiří Beránek
Prezident kongresu