Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Světový veterinární kongres 2013

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Fakta o Světovém veterinárním kongresu 2013, konaném v Kongresovém centru Praha

 

Světový veterinární kongres (WVC) se konal v Kongresovém centru Praha ve dnech 17. až 20. září 2013 při příležitosti oslav 150. výročí založení nejstarší světové veterinární organizace (WVA).

Vlastní příprava kongresu byla zahájena před pěti lety, kdy Komora veterinárních lékařů ČR, podporovaná pořadatelskou organizací Guarant Intl s. r. o., obhájila nejlépe svoji kandidaturu.

První fáze příprav byla zahájena ještě v roce 2008 a souběžně zahrnovala stanovení rozpočtu vlastního zabezpečení kongresu, odborného programu a propagace. S tím souviselo ustanovení odborné skupiny na tvorbu programu. Bylo rozhodnuto tento významný výroční kongres koncipovat jako univerzální s dvanácti sekcemi, tj. zahrnující většinu z odborné činnosti veterinárních lékařů. Byly zde obsaženy samostatné sekce interny a chirurgie malých zvířat, exotických zvířat, koní, bujatriky, porcinní a aviární medicíny, akvakultury, welfare zvířat, hygieny potravin a epidemiologie. Souběžně s odborným programem se konal Světový veterinární summit a valná hromada Světové veterinární asociace.

Kongresu se zúčastnilo 1350 účastníků ze 76 zemí včetně studentů, kromě pořadatelské země zde bylo nejvíc posluchačů z Francie, Brazílie, Turecka, USA; nejvzdálenější účastníci přicestovali z Nového Zélandu, Austrálie, již zmíněné Brazílie, Číny, Filipín, Trinidadu atd. Z celého světa bylo rovněž všech 180 přednášejících.

Kongresu se zúčastnilo 1350 účastníků ze 76 zemí

Na úvodní vystoupení přijali pozvání pražský arcibiskup Dominik Duka, prezident WVA Faouzi Kechrid, zástupci OIE, MZe, SVS, ÚSKVBL, VFU a závodiště Pardubice. O přípravě a průběhu nejobtížnějšího závodu psích spřežení na závěr pohovořil veterinární lékař a soutěžící musher Lee Morgan.

Nejstarším účastníkem byl ve věku 97 let dr. Taige Deimelo z Brazílie a nejstarším aktivním účastníkem, prezentujícím svůj poster v bujatrické sekci, byl 87letý čestný host MVDr. Vojtěch Coufalík z Olomouckého kraje.

Nejčastěji navštívenými lokalitami jako součást doprovodného programu byla samozřejmě Praha a poté Český Krumlov.

Na Kongresu se účastnilo sponzorsky a stánky zde postavilo 35 fi rem, organizací a společností. Největším sponzorem byl Magistrát města Prahy, od kterého všichni účastníci obdrželi např. volné jízdenky na městskou hromadnou dopravu, dále Ministerstvo zemědělství, dále Zoetis, Boehringer, VMK, Dyntec, Bioveta, Lesaff re, MSD, Fujifi lm, Abaxis, Polnet, Krka, Vet Plus, Nova Biomedical, Bimeda a další; na ploše 335 m2 vystavovaly také Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a skupina podporující následující Světový kongres v Turecku.

WVA – World Veterinary Association
WVC – World Veterinary Congress
OIE – World Organisation for Animal Health
VMK – All for X ray – vše pro RTG
MSD – MSD Animal Health, Merck & Co., Inc.
MZe – Ministerstvo zemědělství
SVS – Státní veterinární správa
ÚSKVBL – Ústav pro kontrolu biopreparátů a léčiv
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita