Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Světový veterinární kongres

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Karel Daniel

Čísla a obchodní vztahy uvedené na pravou míru

 

Pro kolegy, kteří neměli možnost se letošního sněmu KVL zúčastnit nebo nesledují běžně diskuzní fórum na webově stránce Komory, si dovoluji ještě jednou shrnout informace stran rozpočtu Světového veterinárního kongresu. Je to i proto, že lze občas zaznamenat komentáře, které jakoby nebraly v úvahu některá základní fakta:

Rozpočet Světového veterinárního kongresu 2013 je koncipován jako vyrovnaný či mírně přebytkový – při celkových výdajích 1578 tis. (€);

z toho největší položky jsou: nájem KCP 446 tis. (€), konstrukce odborného programu a spíkři 203 tis. (€), poplatek Světové veterinární asociaci 54 tis. (€), úvodní a závěrečná ceremonie a společné večeře 116 tis. (€), příprava a tisk materiálů 60 tis. (€), propagace 75 tis. (€), catering 96 tis. (€) a další.

Celkové příjmy při předpokládané účasti 2100 registrovaných kolegů (příjem z registrací 1248 tis. (€), plánovaných příjmech od sponzorů a vystavovatelů na úrovni 447 tis. (€) a kalkulovaných příjmech za „sociální“ program 81 tis. (€) dávají na součtu 1776 tis. (€). Příjmové položky jsou konzervativním odhadem podle skutečností minulých Světových veterinárních kongresů a výše potenciálního zisku je kalkulovatelná v závislosti na výši počtu účastníků (historicky r. 1999 Lyon – asi 3900 pax, r. 2002 Tunis 2200 pax, r. 2005 Minneapolis 2500 pax, r. 2008 Vancouver 2600 pax, r. 2011 Cape Town 2600 pax).

Rozdíl při kalkulaci 2100 účastníků je kladných zhruba 198 tis. (€), proto lze použít slova vyrovnaný či „mírně přebytkový“ rozpočet. Pro kalkulace je používán referenční poměr koruny vůči (€) 1:25.

Vzájemný vztah Komory s profesionálním organizátorem kongresů společností Guarant je založen na 50% odpovědnosti za výdaje i 50% podílu na potenciálních příjmech. Důvodem tohoto opatření je prosazení a kontrola oboustranné odpovědnosti partnerů, stejně jako možnost obou partnerů uplatnit odpovídající nákladové položky. Náklady jsou účtovány přes společný účet, na který obě strany přispívají a jednotlivá čerpání si oboustranně čtvrtletně verifikují.

Z částky celkových výdajů by bylo možné dovodit, že Komora sama musí investovat jako polovinu kalkulovaných nákladů zhruba 19 725 tis. CZK. Z časového harmonogramu však vyplývá, že doba splatnosti větších částek – doplatek nájmu KCP, cestovné, honoráře a ubytování spíkrů, atd., probíhá až v době, kdy začnou přicházet platby registračních poplatků, platby od vystavovatelů atd. Proto lze reálnou investici z prostředků (úspor, aktiv) KVL odhadovat v úrovni cca 7000 tis. – 8000 tis. CZK.

 
MVDr. K. Daniel