Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

SVS – Tisková zpráva 25. 10. 2007

Třepotající se plamen svíčky
je pěkně zrádný pro tiplíčky.

TISKOVÁ ZPRÁVA 25. 10. 2007

Němečtí tiplíci již nepíchají …?

Je tomu již víc než 14 dní, kdy byl ze sousedního Německa hlášen poslední výskyt katarální horečky ovcí (bluetongue). Znamená to, že prima sezóna tiplíků končí? Dokud se teploty trvale nepřiblíží nule, je potřeba s rizikem počítat, nicméně zdá se, že to již nebude dlouho trvat.

S pásmy dozoru je třeba počítat i nadále, i když, jak již bylo medializováno, přesuny skotu a ovcí v pásmech jsou bez problémů, a to od 17. 10. i mezi naší republikou, Německem na základě bilaterálního jednání, ale i Rakouskem, s nímž byly rovněž podmínky pro přemísťování skotu vzájemně vyjednány.

Jelikož bluetongue sužuje chovy skotu a ovcí na rozsáhlém území Evropy, uvažují členské země, že se proti tomuto riziku bude muset nějakým účinným způsobem postupovat. Proto je na konec ledna, zatím se uvažuje o 24. 1., plánována konference v Bruselu, kde se má vážně hovořit o možnosti vakcinace, o výběru vakcíny a o jejím používání. Rozhodnutí pro vakcinaci je velmi pravděpodobné za předpokladu, že by vakcína proti sérotypu 8 (aktuální v západní Evropě) byla k dispozici před zahájením jarní aktivity tiplíků v roce 2008.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.