Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

SVS vyjádření k trojdohodám

  Z ČINNOSTI KOMORY

Věc: Žádost o právní názor k dodávkám veterinárních léčiv podle trojdohod

Na základě vaší žádosti o právní názor k dodávkám veterinárních léčiv podle trojdohod Státní veterinární správa sděluje následující:

Žádost směřuje k posuzování obchodních dohod vznikajících v rámci vztahů mezi distributory léčiv, veterinárními lékaři a chovateli, tedy právní úpravy v režimu soukromého práva. Vzhledem k tomu, že předmětem správního dozoru vykonávaného orgány veterinární správy v oblasti práva veřejného podle z. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) není přezkoumávání takovýchto postupů při distribuci léčiv, nejsme kompetentní k jejich posuzování.

Zároveň je však třeba říct, jak je uvedeno i ve vámi vysloveném právním názoru, že legislativní úprava provedená zákonem o léčivech je jednoznačná, a neměla by umožňovat praktiky, které by vedly k zneužívání léčiv. Pokud by k nim docházelo, je na příslušném dozorovém orgánu, aby těmto nezákonným postupům zabránil, resp. je sankcionoval.

 
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ústřední ředitel