Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Těch 1700 Kč vem čert

  SOUDNIČKA

Rád bych vás seznámil s případem, který se stal tento víkend a žádám o jeho prošetření. V sobotu jsme byli se psem RTW na místní veterinární klinice u MVDr. Vraťdiploma. Pes měl při pohybech bolesti v břiše a kňoural. Na veterinu jsem dorazil asi v 17 hodin. Pan doktor psa vyšetřil, na mou žádost zrentgenoval s konstatováním, že to vypadá jen na podrážděný žaludek či střeva a ať přijdeme zítra na kontrolu. Navrhoval jsem, aby psovi dal kontrastní látky pro případ, že něco sežral, abychom měli jistotu. Kontrastní látku psovi nedal, že je to zbytečné dávat dnes. Za 30 min. práce, jednu injekci a rentgenový snímek si naúčtoval 1700 Kč!!!, ale to je až druhořadá věc.

Práce lékaře 30 min.
20,00
19
114,00
714,00
Rtg (expozice, posouzení, materiál) 1 snímek
400,00
19
76,00
476,00
Injekční materiál 1 ks
10,00
19
1,90
12,00
Noroclav inj. 5 ml
79,83
19
75,84
475,00
Protexin Synbiotic 5 cps
20,17
19
19,16
120,00
Cena včetně DPH        
1797,00

Z veteriny jsem odcházel rozčarován nejen z ceny, ale i proto, že pes stále naříkal i u doktora a jeho prohlídka mi nepřišla vůbec profesionální. Doma asi kolem 20 hodiny jsem psovi jako „lajk“ něco v břiše nahmatal, věděl jsem, že je zle. Okamžitě jsem zavolal MVDr. Bystrookému, na kterého mi dala číslo moje známá a ten mi po chvíli do telefonu řekl, že je to na 99 % torze sleziny a abych přijel. Po příjezdu se potvrdila TORZE sleziny a částečně žaludku. Pan doktor ho odoperoval a nyní se modlím, aby bylo vše OK. Jak je možné, že veterinář nepozná torzi sleziny ani na ohmat (když já za tři hodiny po něm jako „lajk“ prohmatáním břicha něco najdu), ani když udělal RTG??? Navíc ani nedal na můj úsudek a vyšetření odflákl. Druhý den jsem se zastavil u MVDr. Vraťdiploma s tím, že chci vrátit peníze za jeho chybnou diagnózu. Souhlasil, pokud přinesu zprávu od operatéra. Slíbil jsem ji přivézt, neboť jsme jeli na kontrolu. V 18.45 hod. jsem doktoru Vraťdiplomovi oznámil, že zprávu budu mít až zítra, protože mi ji pan doktor Bystrooký nestihl napsat. Na to on obrátil, že chybu neudělal, a že si můžu třeba stěžovat. Myslel si asi, že to neudělám, protože jsem byl na jeho extra drahé klinice v zašpiněných kraťasech a vypadal v jeho očích asi jako chuďas. Rozčílil jsem se s tím, že to tak nenechám a ať počítá s problémy. Navíc mi MVDr. Vraťdiplom odmítl dát RTG žaludku mého psa. Když jsem mu řekl, že ten rentgen chci, řekl mi, že má už zavřeno, že mi ho nevydá. Říkám mu, že se tedy zastavím zítra, že je to můj majetek a mám na něj plné právo a on mi na to řekne, že bych ho zničil k jeho neprospěchu. To je opravdu logika, pan doktor se do toho pěkně zamotává, proč bych rentgen ničil, když ho chci použít jako důkaz proti němu? Proč mi ho odmítl dát?!!!!!!! PROČ??

Jak je možné se v tomto případě bránit? Jakou mám nyní šanci tento spor vyhrát, když jsem si zcela jistý, že ten rentgen určitě vymění za jiný? Jak se domůžu svého práva, když doktor odmítá uznat chybu a myslí si, že je nedotknutelný. Těch 1700 Kč vem čert, ale jde o to, aby to příště neudělal dalšímu psovi. Proč mám platit tak nehorázné peníze za nic a navíc chybnou diagnózu. U torze rozhoduje každá minuta. Kdybych dal na jeho rady, tak pes mohl do rána zemřít. Pan MVDr. Vraťdiplom se chlubí, jaké má na své veterině přistroje, ale zřejmě je neumí používat. Byli jsme u něj nedávno i s fenkou na podezření z gravidity a on tím sonem jezdil po břiše úplně někde jinde než by měl. Chci, aby ho přezkoušela komise z posuzování RTG snímků a ze SONOGRAFU s podmíněným vyloučením z KVL v případě další chyby. Posuďte právní znalost pana doktora. Jak si může dovolit mi nedat RTG snímek a tvrdit mi, že ho můžu použít proti němu!!!! To je nehoráznost.

Chci písemnou omluvu mojí osobě. Přikládám kromě účtu i zdravotní zprávu MVDr. Bystrookého.

Bac. Jiří Proóč

Zdravotní zpráva:

(napsaná rukou na receptu pozn. red.)

Dne 21. 7. pes RTW, 5let starý, majitel Bac. Jiří Proóč. Dg. Torsio lienis, provedena probatorní laparotomie.

MVDr. Bystrooký

Ze zdravotní dokumentace

21. 7. v 17.00 se dostavil p Bac. Jiří Proóč se psem plemene RTW s tím, že pes prý chodí pojídat zbytky k hospodě a asi něco neznámého sežral a od rána naříká. Majitel mu podal perorá1ně peroxid, po němž vyzvracel starou omáčku. Majiteli se zdálo, že pacienta něco bolí v břiše, měl podezření na cizí těleso a požadoval kontrastní RTG. Výsledek klinického vyšetření: hmotnost 45 kg, teplota 38,3, TF 80, hydratace normální, CRT < 1s, sliznice růžové, vlhké, DB obtížněji prohmatná, naříká při lehkém dotyku, ale při palpaci již nikoliv. Auskultačně DH: BPN, DB: zrychlená peristaltika.

Skiaskopie: část střev plynatá, část prázdná, bez známek stáze obsahu či reverzní peristaltiky

Nativ. RTG DB LL: část střev plynatá, část bez zažitiny nebo s minimální náplní, žaludek bez plynu i obsahu, cizí těleso nenalezeno, zbytek DB BPN. Jako předběžná diagnóza byla stanovena dietní chyba a doporučena hladovka, naordinován Protexin Synbiotic a aplikován Noroclav. Pacient byl pozván na kontrolu po 24 hodinách s tím, že v případě zhoršení zdravotního stavu navštíví veterináře neprodleně.

Následujícího dne mne navštívil pan Bac. Jiří Proóč s tím, že se pacientovi půl hodiny po návštěvě mé kliniky vyboulilo břicho a byl vyšetřen a následně operován MVDr. Bystrookým z důvodu údajné torze sleziny a částečné torze žaludku. Majiteli bylo dr. Bystrookým údajně sděleno, že tento stav měl pacient již v době mého vyšetření a já jej nepoznal. Pan Bac. Jiří Proóč požadoval vrácení platby za mé vyšetření a ošetření, což jsem mu slíbil pouze v případě, že přinese zprávu od Dr. Bystrookého, ve které bude uvedeno, že pac. měl torzi již v době návštěvy mé ordinace. V tomto případě bych majiteli platbu vrátil a dále bych celou záležitost řešil s dr. Bystrookým. Snažil jsem se vysvětlit, že jeho pes nemohl mít torzi v době, kdy jsem jej vyšetřoval. Poté p. Proóč odjel s tím, že jede na ošetření a pro zprávu. Téhož dne večer se zastavil v ordinaci a sdělil mi, že zprávu bude mít druhý den. Vzhledem k jeho útokům jsem se mu opět snažil vysvětlit, že pokud pacient opravdu torzi sleziny a žaludku měl, pak ji rozhodně nemohl mít v době, kdy jsem jej vyšetřoval. Po odjezdu mě ještě kontaktoval telefonicky a požadoval vydání mnou zhotoveného RTG snímku. Vysvětlil jsem mu, že snímky majitelům nevydáváme a nabídl mu odeslání kopie na e-mail, což odmítl. Poté začal být p. Bac. Jiří Proóč vulgární a slovně mě napadal. Proto jsem mu sdělil, že se s ním nadále nehodlám bavit a odkázal jej na KVL ČR. Následující den mi jeho manželka přivezla ukázat údajnou zprávu Dr. Bystrookého, což bylo, na formuláři receptu, rukou napsaných několik slov s razítkem a podpisem kolegy. Jak jsem předpokládal, nebylo zde žádné vyjádření o mém pochybení ani popis stavu pacienta před operací, popis a výsledky diagnostiky, průběhu operace a operační nález atd. Paní Proóčové jsem vysvětlil, že s jejím manželem pro jeho vulgárnost již nehodlám jednat a vzhledem k tomu, že si nejsem vědom žádného svého pochybení, doporučuji jejímu manželovi obrátit se se stížností na KVL ČR.

 

Nyní bych rád okomentoval stížnost p. Bac. Jiří Proóče:

1. Kontrastní RTG vyšetření jsem neprováděl, neboť jsem pro něj neshledal v daný okamžik indikaci.

2. Ceny za veterinární péči jsou smluvní a ceník je vyvěšen v čekárně. Navíc jsem neúčtoval skiaskopii a nedokážu si představit, jak by se majitel tvářil na účet za podstatně dražší vyšetření trávicího aparátu s kontrastními RTG, které původně požadoval.

3. Když panu Proóčovi nepřišlo mé vyšetření dostatečně profesionální, nechápu, proč ani mě osobně ani ve své stížnosti nesdělil, v čem ona neprofesionalita spočívala.

4. Ve stížnosti je zřejmý rozpor v časovém údaji, zvětšení břicha za 30 minut versus 3 hodiny. Bac. Jiří Proóč mi také sdělil, že si první rozhovor se mnou na klinice nahrál (samozřejmě bez mého vědomí) – snad by si měl nahrávku sám poslechnout a udělat si jasno. Pacient, v době kdy jsem jej vyšetřoval, neměl ani torzi sleziny, ani žaludku. To jsem se snažil následující den opakovaně vysvětlit, nicméně nezdařilo se. Nemyslím si však, že by byl problém v mých vyjadřovacích schopnostech či neochotě komunikovat, ale spíše v neochotě naslouchat. Zřejmě však nedokážu být tak výmluvný, jako kolega Bystrooký, který dokázal p. Bac. Proóče přesvědčit o tom, že jsem schopen přehlédnout při vyšetření onemocnění, které on spolehlivě na 99 % diagnostikuje po telefonu.

5. RTG snímek jsem odmítl vydat, nabídl jsem digitální kopii, kterou pan Proóč odmítl. Zprávu s popisem snímku nepožadoval a já jsem mu ji již pro jeho invektivy a vulgaritu nenabízel, nebudu zde přesně popisovat to, co on lapidárně shrnul slovy „rozčílil jsem se“. Předmětný snímek zapůjčuji KVL k posouzení.

6. Snímek jsem nevyměnil, nelžu, nekradu, nepodvádím a ani takto neuvažuji o lidech, které neznám.

7. Sono na graviditu byla první návštěva pana Proóče a nemohu se nezeptat, proč přišel podruhé, když byl již s tímto vyšetřením tolik nespokojen? Závěrem chci podat stížnost na MVDr. Bystrookého pro: 1) sdělování závažné diagnózy po telefonu bez vyšetření pacienta, 2) nekolegiální chování – hodnocení mých odborných výkonů a stavu pacienta při vyšetření v době, kdy nemohl stav pacienta znát, 3) nedostatečnou formu a obsah „zprávy o zdravotním stavu pacienta“, kterou Dr. Bystrooký vystavil.

Ano, vidím to na dálku

V sobotu ve 22 hodin se na mne telefonicky obrátil pan Bac. Jiří Proóč s problémem u svého psa, RTW jménem Killi. Na základě pouze klinického vyšetření byla diagnostikována zřetelně zvětšená a dislokovaná slezina, při palpaci silně bolestivá. Bylo vidět ztížené dýchání a motorický neklid, tachykardie, slabý femorální pulz, teplota 39,5 °C. Okamžitě jsem přistoupil k probatorní laparotomii se značným podezřením na torzi sleziny a tato diagnoza byla potvrzena. Během operace jsem též provedl dekompresi částečně otočeného žaludku a následnou gastropexi. Zvětšená dislokovaná slezina byla roztočena a po odtoku krve do cévního řečiště byla vrácena na původní místo. V následujících dvou dnech byla provedena kontrola a pokračováno v infuzní terapii a ATB cloně. Stav se zlepšoval, a tak třetí den po operaci se změnily ATB na perorální, a další léčbu včetně extirpace sutury prováděl jiný vet. lékař.

MVDr. Bystrooký

Vážený pane Bac. Jiří Proóči,

revizní komise KVL ČR se na svém jednání opakovaně zabývala šetřením vámi podané stížnosti a na základě toho vám sděluje následující:

MVDr. Vraťdiplom byl osobně přítomen jednání revizní komise, která mu vytkla jeho způsob komunikace s klienty.

Vpříloze vám poskytujeme plné znění expertního posudku, z nějž citujeme:

1) MVDr. Vraťdiplom postupoval při vyšetření psa standardně. Z hlediska lege artis postupu při vyšetření mu lze vytknout jen to, že neprovedl dvě kolmé projekce dutiny břišní.

2) V době vyšetření, podle zprávy MVDr. Vraťdiploma, nevykazoval pes příznaky šoku a jevil nespecifické příznaky bolestivosti dutiny břišní. S přihlédnutím k časovému hledisku průběhu onemocnění tak MVDr. Vraťdiplom nemusel v době vyšetření jednoznačně rozpoznat torzi sleziny, resp. žaludku. Ta se mohla plně klinicky projevit se zpožděním několika hodin.

3) Z hlediska etického chování a ceny za ošetření lze konstatovat, že ceny jsou smluvní. Pro vyvarování se případných nesrovnalostí či chyb v komunikaci s majitelem je vhodné předem upozornit na cenu za provedené vyšetření či ošetření. Nejsem si jist, zda tak bylo učiněno.

4) Veterinární lékař má povinnost archivovat rentgenové snímky pro případ sporů či nesrovnalostí. Majitelé dostávají ve většině případů pouze písemný popis RTG snímku. Primárně si totiž platí za vyšetření, nikoliv za snímky. Když majitel předem upozorní, že bude snímek vyžadovat, je možné udělat snímky dva.

5. Na zaslaném snímku není patrné zvětšení či dislokace sleziny ani rentgenologické příznaky dilatace či volvulu žaludku. Z tohoto snímku nelze jednoznačně stanovit uvedenou diagnózu.

6. K pochybení za strany MVDr. Vraťdiploma nedošlo a případ je uzavřený.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina