Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tentokrát konstruktivně a s hudbou

Tentokrát konstruktivně a s hudbou

Ani teď jsem se po minulých zkušenostech moc netěšila. Ale překvapení se konalo a bylo příjemné. Během dubnového jednání představenstva Komory se nám podařilo ledacos dobrého projednat.

Zpráva o činnosti prezidenta informuje mimo jiné o definitivním vyřešení otázky, co s kartami a pasy čipovaných zvířat. Dosud čekaly na sekretariátu na zařazení do registru. Již brzy budou zaneseny do programu. Osud jednání o spojení KVL s AVL je zatím ve hvězdách, neboť díky volbám bude docházet ke změnám i ve státní správě. Z mého pohledu je to však jasné, žádný velký přínos ze spolupráce stále nevidím a nikdo mne nepřesvědčil o opaku.

Následovaly jednotlivé zprávy z ostatních komisí, za nejdůležitější považuji návrh vyhlášky k vydávání petpasů, pocházející z dílny legislativní komise. Bude předložena na žádost MZe. Tato vyhláška by měla upřesnit pravidla vedení komorou vydaných petpasů.

Kompletně byly vyhodnoceny jarní semináře a dotazníkové akce a výsledek hodnotí zpráva Dr. Hoška.

Chceme Zvěrokruh

Nemohu se ale nezmínit o tom, že z dotazníku vyšlo najevo, že kolem 90% dotazovaných (a těch, kteří se nebáli odpovědět) si žádá dostávat časopis i nadále jako měsíčník. I když se jedná pouze o 160 odpovídajících z 240 zúčastněných, stejně je to pro nás potěšující zpráva.

Velmi zajímavá byla také informace Doc. Kyllara, která se týkala jeho cesty z 18. a 19. 3. do Kodaně, a to na téma DKK; bylo to pro mne zajímavé a poučné a doufám, že se na toto téma objeví v časopise příspěvek. Praktik má vědět, jak to vypadá s posuzováním DKK, čeho se vyvarovat a vůbec jak informovat majitele, kterých se to týká. Domnívám se, že tato konkrétní cesta by konečně mohla mít nějaký přínos pro řadové členy.

Obávaným bodem (nejen pro mne), byl opět kolotoč jednání ohledně evidence vydaných petpasů a registrace čipovaných zvířat, která probíhá pod “záštitou nezáštitou” komory. Asi po hodinovém jednání, (tentokrát mnohem méně vášnivém než jindy), jsme nakonec dospěli k názoru, že nadále platí současný program. Po dvou letech se tato spolupráce upraví smlouvou. Doufám, že tuto kauzu již můžeme brát za uzavřenou. Myslím, že je lepší pokračovat v zajetých kolejích, než za další náklady vytvářet něco nového. To bychom museli pracně rozjíždět se všemi neduhy začátečníků.

Veselá dražba

Prezident Daniel zavedl velmi milou tradici: gratulaci jednotlivým členům – jubilantům, dokonce i s hudbou, přípitkem a osobní gratulací. Bylo to příjemné zpestření a uklidnění během jednání.

Prezentovala se firma Med-media s projektem Medi Pool. Nabízí lékařům i veterinářům zajímavé slevy volání, tankování benzínu u vybraných firem, nákup zboží u některých firem se slevou. Více zjistíte z PR článku na str. …

Dále jsme odsouhlasili osvědčení našim novým a nejen začínajícím kolegům. A dokonce opět dalším hygienikům, kteří mají dost odvahy jít do klinické praxe. Ne že by mne to potěšilo.

Jednání končilo velmi veselou dražbou notebooků, takže komora zase alespoň něco vydělala. A pak prý, že se jí nedaří v podnikání.

MVDr. Jana Součková