Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Z činnosti komory

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

5. 5. 2011 ekonomická komise
12. 5. 2011 redakční rada
13. 5. 2011 představenstvo
13. 5. 2011 předsedové OS + představenstvo KVL ČR 13. 5. 2011 revizní komise
13. 5. 2011 čestná rada
14. 5. 2011 XX. sněm KVL ČR
24. 5. 2011 zasedání nově zvoleného představenstva a čestné rady
24. 5. 2011 zasedání nově zvolené revizní komise

 
Zápisy z jednání jsou v plném znění na www.vetkom.cz