Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Z činnosti komory

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

16. 8. 2011 mediální komise
16. 8. 2011 vzdělávací komise
25. 8. 2011 revizní komise
3. 9. 2011 čestná rada
7. 9. 2011 zahraniční komise
7. 9. 2011 představenstvo

 
Zápisy z jednání jsou v plném znění na www.vetkom.cz

Účetní rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace a zpráva nezávislého auditora k 31.12.2010 jsou v plném znění uveřejněny na webové stránce Komory: www.vetkom.cz