Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

1. 10. 2008 ekonomická komise
11. 10. 2008 XVII. Sněm KVL ČR
15. 10. 2008 redakční rada
18. 10. 2008 čestná rada
30. 10. 2008 revizní komise

Zápisy z jednání jsou v plném znění na www.vetkom.cz