Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková informace – BRUCELÓZA

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Tisková informace – BRUCELÓZA

Před dvěma měsíci rozšířila Evropská komise italské oblasti prosté tuberkulózy skotu a brucelózy. V souvislosti s touto zprávou ještě více vynikne fakt, že naše země se s těmito nebezpečnými nákazovými chorobami vypořádaly již před více než čtyřiceti lety. Konkrétně s brucelózou v roce 1964 a tuberkulózou skotu v roce 1968.

Podařilo se to díky úsilí tisíců veterinářů, kteří byli do té doby vedle chovatelů nejčastějšími oběťmi těchto nemocí. Význam těchto výročí vynikne ještě více připomeneme-li, že se jedná o velmi nakažlivé choroby, které se poměrně snadno přenášejí na člověka i ostatní druhy zvířat.

Slavný spisovatel – veterinář Heriot, který se sám brucelózou nakazil a jejími následky trpěl celý život, popisuje, jak fatální následky mělo zamoření stád pro chovatele skotu.

Brucelóza totiž způsobuje u skotu potraty. Velmi komplikuje zabřeznutí a tím prakticky znemožňuje obnovu stáda z vlastního chovu. Vzhledem k tomu, že v zamořených stádech potrácely až tři čtvrtiny krav, znamenalo to pro mnoho farem hospodářskou katastrofu.

Nekontrolované přesuny skotu v období druhé světové války existující problémy pouze zdramatizovaly a scelování stád v období kolektivizace změnilo problém v katastrofu. Vždyť ještě v roce 1959 bylo tuberkulózou nakaženo 30% krav a do té doby onemocněly brucelózou stovky lidí.

Boj s těmito nemocemi se proměnil ve skutečnou bitvu, trval několik let a měl své raněné i padlé. Vždyť u celé čtvrtiny veterinářů bylo diagnostikováno onemocnění brucelózou. Na konci však bylo vítězství. Od roku 1964 nebyl zaznamenán jediný případ onemocnění u lidí a v roce 1968 byla definitivně potlačena i tuberkulóza skotu.

V roce 2004 přiznala Evropská unie České republice, jako jediné z “nových zemí”, status země prosté těchto chorob.

Velká zásluha na tomto úspěchu náleží nestoru české veterinární medicíny Václavu Koubovi, který byl autorem metody radikální eradikace (úplného vymýcení).

Že je i dnes brucelóza skotu chorobou, kterou nelze podcenit, svědčí současné vybíjení tisícihlavých stád bizonů v Kanadě a Spojených státech.

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte MVDr. Borkovce na adrese: lborkovec@volny.cz