Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková informace – Nová hrozba v podobě MRSA

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Tisková informace – Nová hrozba v podobě MRSA

Na nedávném mezinárodním kongresu veterinárních lékařů v chovech prasat, který se konal v jihoafrickém Durbanu, se tématu MRSA (methicillin-rezistentní bakterie Stafylococcus aureus) věnovala řada odborných materiálů.

Rezistentní bakterie Stafylococcus aureus (MRSA) je bakterie žijící především na kůži lidí a bývá spojována s kožními infekcemi. Příležitostně ovšem proniká do krevního oběhu a způsobuje bakteriémii (se zvýšenou teplotou nebo horečkou). Následně napadá tělní orgány. MRSA tak může způsobit artritidu, zápal plic nebo v případě napadení srdce i endokarditidu. Pro člověka představuje opravdu vážné ohrožení zdraví.

V současné době European Food safety Authority (EFSA) vede výzkumy, které doposud prokázaly vysokou frekvenci nálezů u prasat v Holandsku a Německu, ale především u pracovníků na farmách a u veterinářů. Podobnou vysokou frekvenci nálezů hlásí rovněž Kanada a Spojené státy. U zvířat byl prokázán výskyt MRSA ST398, který nemá nic společného s nemocniční bakterií MRSA, ale přesto může u lidí způsobovat stejná onemocnění jako MRSA, pokud dojde k infekci rány anebo se dostane do krevního oběhu.

Holandská studie (vyšetřování nosních výtěrů) zjistila, že 50% farmářů chovajících prasata v konvenčních chovech jsou pozitivními nosiči MRSA, zatímco v běžné populaci je těchto nosičů pouze 0,03%.

MRSA se šíří velmi rychle, proto je nutná silná opatrnost do doby než budou známy výsledky studie EFSA (European Food Standards Ageny) z jednotlivých států. Buď nenakupovat prasata z postižených zemí nebo regionů Evropy, nebo se ujistit, že pocházejí z MRSA negativního prostředí.


TISKOVÁ INFORMACE – komentář prezidenta KVL ČR

Rezistentní bakterie se stávají významným problémem pro lidi i zvířata.

Jsou rezistentní bakterie významným problémem z hlediska zdraví lidí?

Jsou narůstající bakteriální rezistence problémem ohrožujícím zdraví a welfare zvířat?

Je schopen vývoj nových antimikrobiálních látek eliminovat hrozby vyplývající ze ztráty účinnosti běžně používaných antibiotik?

Co může znamenat stále širší používání antimikrobiálních látek v budoucnu?

Všechny podobné otázky podtrhují jedno základní hledisko: zdraví zvířat + zdraví lidí = jedno zdraví.

V současné epoše relativně volného pohybu zvířat, výrobků a lidí přes hranice politických států je fenomén zdraví problémem kontinentálním, ba globálním. Hospodářské a politické deregulace přinášejí zřetelná úskalí. Průmyslový typ intenzívní zemědělské výroby, distribuce prostřednictvím řetězců, měnící se spotřebitelské zvyky – tento masový vývoj zahrnuje rovněž významná rizika a negativa.

Velmi často bývají vyplývající nebezpečí považována za pouhá klišé či za fakta velmi vzdálená praktickému životu. Znečištění podzemních vod? Ozónová díra? Rezistentní bakterie?

Zkusme proto uchopit podobná témata prakticky a konkrétněji. Nečekat, až chovatelé, pracovníci živočišné výroby či veterinární lékaři budou k hospitalizacím nebo k operačním zákrokům v nemocnicích přijímáni ve zvláštním režimu nebo pouze po obtížných procedurách.

MVDr. Karel Daniel
Prezident Komory veterinárních lékařů ČR