Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková konference KVL ČR a ČMKU

  Časopis Zvěrokruh 5/2015
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Pomůže čipování zamezit porušování zákona černými ovcemi mezi chovateli?

…ilustrační foto: Načeradská Martina

„Jako množírnu chápeme neetickou produkci velkého množství štěňat, mnohdy za nevyhovujících hygienických nebo welfare podmínek. Vesměs chovateli, kteří nejsou registrováni a potenciální kontroly se jich tedy nedotýkají.“

Mohli jste si povšimnout, že v poslední době v médiích občas zaznívají slova jako množírna, nelegální obchodování se zvířaty, povinné čipování psů či centrální registr psů. Tomuto tématu se věnují různé skupiny ochránců zvířat a z poslanecké iniciativy se nyní chystá vytvoření přípravné expertní skupiny k registraci a identifikaci zvířat v zájmových chovech. Komora veterinárních lékařů ČR je do této expertní skupiny přizvána a toto téma již probírala se zástupci ČMKU. Vzhledem k tomu, že zastáváme stejné názory a postoje k této problematice, připravili jsme společně tiskovou konferenci, která proběhla 9. 4. 2015 v Café Louvre v Praze.

Vlastní tisková konference trvala téměř dvě hodiny. Za Komoru veterinárních lékařů se zúčastnil MVDr. Karel Daniel, MVDr. Radka Vaňousová, za ČMKU Vladimíra Tichá a celou konferenci moderoval Ing. Josef Duben – nejznámější český veterinář, který jako čerstvý důchodce nabídl pomocnou ruku Komoře veterinárních lékařů na mediálním poli. V salónku se sešli novináři z deníků i televize, zástupci ochránců zvířat i zástupci státní veterinární správy. Po úvodu, který uváděl celou problematiku jak ze strany chovatelské, tak ze strany legislativní a odborné, se rozproudila živá diskuse.

Kompletní znění tiskové zprávy k povinnosti čipovat psi, ale i k elektronické evidenci tržeb, ke které jsme se vyjádřili v závěru tiskové konference najdete na webu www.vetkom.cz. Zde odcituji jen krátkou část:

“… Je třeba si uvědomit, že všeobecná povinnost očipovat všechny psy je rozhodnutí politické. A v budoucnu bude patrně ovlivněno stanoviskem Evropské komise.

Zákonodárné iniciativy nesmí přesahovat rámec ústavních práv, nadbytečně omezovat občanské svobody a zbytečně zvyšovat byrokratické zatížení občanů. I když lze konstatovat, že povinnost čipovat všechny psy by mohla být prospěšná obcím, občanům, útulkům, institucím i zvířatům samotným (dohledatelnost, adresnost, kontrola placení poplatků atd.) Tato povinnost by nedávala nejmenší smysl bez centrálního registru, zahrnujícího rovněž veškeré dosavadní dílčí databáze (města, fi rmy, KVL atd.). A účast v centrálním registru by musela být uložena chovatelům – každé čipované zvíře by muselo být povinně zaregistrované.

Čipování všech psů by mohlo pomoci zabránit porušování zákona na ochranu zvířat některými chovateli při chovu a transportu zvířat (tzv. problém množíren), ale podle ČMKU by se mělo hovořit též o větší pravomoci Státní veterinární správy při kontrole chovů a o vypracování standardů chovu psů tak, aby se kontrolní orgány měly o co opírat…“

Tato tisková konference měla velký mediální ohlas, o čemž svědčí i množství mediálních výstupů, které proběhly v televizi, v rozhlase i v tištěných médiích. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na její přípravě podíleli:

Veterináři: Stát by měl mít větší pravomoci při kontrole chovů psů

10. 4. 2015 – Boleslavský deník str. 13 Ekonomika

Veterináři: Stát by měl mít větší pravomoci při kontrole „množíren“ psů

10. 4. 2015 – ekolist.cz

Veterináři chtějí, aby měl stát větší pravomoci při kontrole chovů psů

10. 4. 2015 – Právo str. 07 Zpravodajství

Boj proti nelegálnímu chovu psů

9. 4. 2015 – Prima str. 05
18:55 – Zprávy FTV Prima

Množírny psů? Těžké na ně vůbec přijít, uvádí veterinářka

10. 4. 2015 – aktualne.cz – DVTV
http://video.aktualne.cz/dvtv/mnozirny-psu-je–obtizne-je-odhalit-uvadi-veterinarka/r%7Ee4b4df06deca11e4994f002590604f2e/

Proti množírnám psů se postavili do jedné řady kynologové a veterináři

9. 4. 2015 – ČRo Plus str. 02
17:10 Den podle…

Problém množíren psů v Česku

9. 4. 2015 – ČRo Radiožurnál str. 04
12:08 – Ozvěny dne – publicistika

Stát by měl mít větší pravomoci při kontrole chovů psů, žádají kynologové

9. 4. 2015 – zpravy.rozhlas.cz str. 00 / politika

Veterináři: Stát málo dohlíží na chov psů, boj proti množírnám je marný

9. 4. 2015 – denik.cz str. 00 Z domova

Elektronická evidence tržeb problémy s výběrem daní nevyřeší

9. 4. 2015 – ceskenovinky.eu

O povinnosti čipovat psy je třeba seriózně diskutovat, navrhuje KVL ČR

9. 4. 2015 – ceskenovinky.eu

Veterináři: Stát by měl mít větší pravomoci při kontrole chovů psů

9. 4. 2015 – blesk.cz

 
Radka Vaňousová