Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR

Tisková zpráva – XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR

Kvě 29, 2022

V sobotu, dne 21.5.2022, se v Brně uskutečnil výroční XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky.

Zázemí v podobě konferenčního sálu, občerstvení s rautem a ubytování poskytl Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn) u Výstaviště. Novinkou bylo propojení konání Sněmu se vzdělávací akcí Vetmeeting, což zájemcům o obě akce významně zjednodušilo život.  Své premiérové role se velmi profesionálně zhostil nový moderátor, pan Petr Hradil, známý z televizních pořadů např. “Chcete mě?” nebo “Dobré ráno”.

Pozvání mezi čestné hosty přijal prezident Slovenské veterinární komory MVDr. Ĺubomír Kráľ, víceprezident MVDr. Ĺubomír Novotný,  náměstek ministra zemědělství Mgr. Radek Holomčík, ústřední ředitel SVS MVDr. Zbyněk Semerád, rektor Vetuni prof. MVDr. Alois Nečas, děkanka FVHE doc.MVDr. Šárka Bursová, ředitel VÚVeL MVDr. Martin Faldyna a ředitel ÚSKVBL MVDr. Jiří Bureš. Hlasování o stěžejních bodech programu probíhalo svižně a jednoznačně. Veterináři na svém Sněmu přijali úpravy Vnitřních řádů  a Směrnic KVL.