Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Blíží se rok 2020 a povinné čipování psů. Co mu říkají veterináři?

Tisková zpráva – Blíží se rok 2020 a povinné čipování psů. Co mu říkají veterináři?

Kvě 28, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 28. 5. 2019

Blíží se rok 2020 a povinné čipování psů. Co mu říkají veterináři?

„Novela veterinárního zákona přináší od příštího roku povinnost očipovat všechny psy. Co to bude znamenat? Tři věci: pro veterináře zřejmě více práce, pro chovatele a i útulky několik stovek navíc a pro státní veterinární dozor snazší odhalování nelegálních chovů, tzv. množíren“, soudí Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů.

Diskuse k tématu množíren a k povinnému označování chovaných psů vyústily nyní ve veterinárním zákoně v jasnou povinnost. Již v loňském roce na tuto skutečnost KVL upozorňovala a upozorňuje i nyní, neboť k 1. 1. 2020 mají být všichni psi načipováni.

Kdo navštíví veterinární ordinaci, bude tam moci spatřit upozornění na povinnost čipovat, a to na plakátě, který vydala Komora veterinárních lékařů.

Za nedodržení povinnosti stanoví novela veterinárního zákona pokuty, ale to je již věcí státního veterinárního dozoru. Přes všechny možné výhrady k povinnému nezaměnitelnému označování zvířat je třeba dle KVL vyzdvihnout pozitiva: zkontrolovat, zda bylo zvíře povinně vakcinováno, popřípadě jakou vakcínou, zjistit majitele, či chovatele a tak třeba i lépe dohledat nelegální podnikatelské chovy. Naopak v  případě, že chovatel tuto povinnost nedodrží a jeho pes poraní člověka, bude s ním zahájeno správní řízení, protože pokud zvíře nebude načipované, nemá platnou vakcinaci proti vzteklině.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com