Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Cena Medica Veterinaria poprvé udělena neveterináři: Martě Kubišové

Tisková zpráva – Cena Medica Veterinaria poprvé udělena neveterináři: Martě Kubišové

Úno 22, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 22. 2. 2019

Cena Medica Veterinaria poprvé udělena neveterináři: Martě Kubišové

Již třetím rokem jsou oceňováni odborníci, dosud samí veterinární lékaři, za mimořádný přínos pro veterinární medicínu. Ale jak při udělování cen řekla Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů, veterinární medicína není jen léčení malých a velkých zvířat, ale patří sem i hygiena potravin, výzkum, veterinární dozor a také veřejná činnost. A proto také na návrh profesora Miroslava Svobody komise udělila Zvláštní cenu Medica veterinaria právě Martě Kubišové, jako ocenění za celoživotní práci v ochraně zvířat. 

Martin Sedláček, šéf vydavatelství Profipress a pořadatel této akce ji letos uspořádal v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě Pražském. Práci organizátora jako první ocenil Alois Nečas, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který také řekl: „Jsem rád, že se při této příležitosti setkáváme, jak zástupci univerzity, veterinární správy, komory, asociace, výzkumu a dalších oblastí, v rámci nichž pracují veterinární lékaři. Zejména letos, kdy jsme oslavili 100 let naší Alma Mater.“

Podobně se vyjádřil i jeden z oceněných, profesor Vladimír Večerek: „Toto setkání oceňuji zejména v dnešní době, kdy jsou na veterinární stav vyvíjeny tlaky z více stran. Právě při takovéto příležitosti si uvědomujeme, co nás, veterinární stav spojuje, a to jak veterináře z univerzity či výzkumných pracovišť, tak soukromé, reprezentovaného komorou, či ze státního veterinárního dozoru.“ V této souvislosti pohovořil o významu veterinárního dozoru pro zdraví zvířat i lidí Jan Hrzal, zástupce šéfa Státní veterinární správy.

A ještě konstatování Martina Sedláčka: „Minulý rok jsem řekl, že celý veterinární stav spočívá na čtyřech pilířích, a těmi jsou Veterinární a farmaceutická univerzita, profesní organizace (Komora
a Asociace), Státní veterinární správa a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv včetně výzkumu. A letos se to opět potvrzuje.“

Ocenění Medica Veterinaria obdrželi:

Přemysl Rabas – za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství (práce na záchraně severních tuponosých bílých nosorožců)

Jan Matiašovič – za mimořádný přínos pro veterinární lékařství (za vývoj vakcíny proti
3 sérovarům salmonely k imunizaci prasnic)

profesor Zdeněk Pospíšil – za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství (činnost epizootologickou, pedagogickou, publikační, osvětovou)

profesor Vladimír Večerek – za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství (rozvoj veterinárního vzdělávání, zavedení nových oborů, evaluaci VFU, publikační činnost)

Cena prezidentky Komory veterinárních lékařů pro:

Miloše Ondráška in memoriam – za dlouholetou publikační činnost a šíření dobrého jména českých veterinářů v zahraničí (m. j. Afrika, Austrálie). K tomu poznamenal Karel Daniel, že nezapomínáme na poměrně četnou veterinární „diasporu“ českých veterinářů ve světě.

Cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy obdržel:

Josef Vitásek – za přínos veterinárnímu oboru, jak v soukromé praxi, tak ve státním veterinárním dozoru a v Evropské Komisi ve Food and veterinary office, kde několik let působil.

Zvláštní cenu Medica Veterinaria obdržela:

Marta Kubišová – za celoživotní práci v ochraně práv a důstojného života zvířat. Od počátku devadesátých let je tváří, ale i spolutvůrkyní TV pořadu Chcete mě a říká: „Ale ochranu zvířat nelze dělat jen na základě jednoho nápadu, natož pak jedinec! Musí se na ní podílet celá řada lidí, a do týmu samozřejmě patří veterinární lékaři.“

Ve druhé části odpoledne 20. února v refektáři Dominikánského kláštera s. Jiljí byli oceněni autoři odborných příspěvků do časopisů Veterinářství a Veterinární klinika:

Ondřej Škor – za příspěvek o anemickém syndromu u onkologických pacientů (psů)

Ondřej Pomahač – za příspěvek o ruptuře úponu trojhlavého valu pažního (kočka)

profesor Vladimír Celer – za článek o cytomegaloviru, opomíjeném původci onemocnění prasat

Hana Černochová – za článek o potratu spojeném s vaginálním prolapsem (králice)

Jiří Šichtař (z České zemědělské univerzity) – za článek o in vitro produkci embryí u koní.

A ještě jednu cenu si nechal Martin Sedláček na konec, Ocenění za mimořádný přínos pro časopisy Veterinářství a Veterinární klinika při příležitosti patnáctileté spolupráce, a to Karlu Kovaříkovi.

Na ocenění Medica Veterinaria se podílela Veterinární a farmaceutická univerzita, Komora veterinárních lékařů, Státní veterinární správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ale hlavním organizátorem bylo vydavatelství Profipress, které vydává kromě dalších odborných periodik časopisy Veterinářství, Veterinární klinika a časopis Komory Zvěrokruh. Asi nejhezčí poděkování vyslovil profesor Zdeněk Pospíšil: „Úměrně významu a důstojnosti ´veterinárních oskarů´ volí Martin Sedláček k předávání krásná místa, s geniem loci, jako právě zde! Těším se na příští rok.“

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com