Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva Kde se budou školit veterináři?

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 4. 2004

Kde se budou školit veterináři?

Zítra, 2. dubna, aby to nebylo na Apríla, bude v 11 hodin slavnostně otevřeno nové školicí středisko Státní veterinární správy ČR v Praze 6, na Suchdole, v areálu Státního veterinárního ústavu Praha v Lysolajích (Sídlištní 24).

Toto školicí středisko bylo vybudováno v rekordně krátkém čase, za rok, v rámci projektu PHARE – a to za částku zhruba 1, 4 miliony eur. Toto zařízení bude sloužit v prvé řadě ke školení pracovníků státního veterinárního dozoru. Nejsou zde však jen škamny a tabule, ale je zde též laboratorní vybavení, na kterém je možné cvičit různé nejnovější diagnostické postupy a samozřejmě odpovídající vybavení počítači.

Je zde též možnost ubytování pro přespolní. A toto vše je možné nabídnout i organizacím, které se podílejí přímo či nepřímo na dozoru nad zdravím zvířat a bezpečností potravin. Například Komoře veterinárních lékařů pro školicí akce soukromých veterinárních lékařů.

Již je i vypracován plán akcí, a to podrobný, již na duben, květen a červen.

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je dobře, že má veterinární správa k dispozici takovéto špičkové zařízení, protože nároky na státní veterinární dozor nad zdravotní nezávadností potravin a samozřejmě také nad zdravím zvířat stále stoupají a budou stoupat i nadále.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.