Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Komora veterinárních lékařů upozorňuje na nutnost vakcinace psů (a nejen jich).

Tisková zpráva – Komora veterinárních lékařů upozorňuje na nutnost vakcinace psů (a nejen jich).

Dub 24, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 24. 4. 2019

Komora veterinárních lékařů upozorňuje na nutnost vakcinace psů (a nejen jich).

O užitečnosti vakcinace proti různým chorobám asi málokdo pochybuje. Díky očkování lidí upadla celá řada onemocnění ohrožující lidskou populaci v zapomnění. A týká se to do velké míry hospodářských ale i zájmových zvířat. Každoročně na jaře upozorňuje v rámci Dne vakcinace zvířat na nutnost a prospěšnost vakcinace zejména psů FVE – Evropská veterinární federace. A KVL dodává, nejen psů. 

Podle Komory veterinárních lékařů je právě v jarním období vhodné připomenout prevenci: vakcinaci zvířat proti různým chorobám. Jde především o zvířata ze zájmových chovů, tj. zejména psy, kočky, ale třeba také fretky či exotické ptáky.

U zájmových zvířat je základní povinnou vakcinací ta proti vzteklině. Má opodstatnění, přesto, že ČR je vztekliny prakticky 20 let prostá. V okolních zemích se však vyskytuje, vyskytuje se v řadě dalších evropských zemí, zejména východních a dále v severní Africe, Asii apod. Vzhledem k docela častému cestování se psy na nejneuvěřitelnější místa upozorňuje KVL na tuto povinnost vakcinovat. Pokud cestují majitelé se svými zvířaty na výstavy, je nutné, aby počítali s tím, že pořadatelé často vyžadují kromě povinné vztekliny vakcinaci proti dalším chorobám.

Proto je dobré konzultovat doporučenou vakcinaci se svým praktickým veterinárním lékařem, a při cestování to je absolutně nutné. Ono je totiž třeba si uvědomit, že podobně letální (smrtelné) onemocnění jako je vzteklina, jsou například i tetanus, parvoviróza nebo panleukopenie. Podle Radky Vaňousové, prezidentky Komory veterinárních lékařů, je smrt zvířat vždy velmi smutná a v tomto případě navíc zbytečná.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com