Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Elektronická evidence tržeb problémy s výběrem daní nevyřeší

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 09.04.2015

Elektronická evidence tržeb problémy s výběrem daní nevyřeší

Komora veterinárních lékařů ČR (KVL) vítá veškeré snahy současné politické reprezentace vedoucí ke snížení rozsahu “šedé ekonomiky” a s tím souvisejícím lepším výběrem daní jako příjmů státního rozpočtu. KVL však má pochybnosti, zdali k takovému cíli vede zamýšlená podoba povinné elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétně v případě veterinárních lékařů by EET představovala zbytečnou duplicitu k již platnému stavu, který stanovují veterinární zákony a které ukládají veterinárním lékařům vést veškerou dokumentaci spojenou s prováděnými úkony a finančními transakcemi. Tyto povinnosti jsou také pravidelně kontrolovány ze strany dozorových orgánů a jsou kdykoli ověřitelné a přezkoumatelné.

KVL kromě toho upozorňuje, že mnozí veterinární lékaři nepracují pouze v kamenných ordinacích ve městech, v podmínkách on-line dostupnosti mobilních sítí. Značná část veterinářů, minimálně jedna polovina, se pravidelně a opakovaně pohybuje v terénu, při ošetřování hospodářských zvířat, často ve zcela odlehlých lokalitách, bez možnosti osvětlení, mimo signál sítí a tedy i mimo možnost elektronicky komunikovat s centrálním úložištěm dat. “Při průměrně třech návštěvách denně je to navíc každý den šest tisíc a ročně dva miliony možností, jak znečistit nebo jinak znehodnotit či zničit elektronickou registrační pokladnu povinně pořízenou v ceně 300 až 500 eur,” podotýká prezident KVL Karel Daniel.

Podmínky práce terénních veterinárních lékařů jsou tak podle něj v mnohém horší pro dodržování podmínek EET než u celé řady jiných profesí. Pokud by chtěl někdo podvádět, porušoval by tím již dnes platnou legislativu, a v tomto smyslu by EET podle názoru KVL nekorektní praktiky nepostihla.

  • Komora veterinárních lékařů podporuje realistické návrhy směřující ke zlepšení, zjednodušení a zefektivnění plnění daňových povinností.

  • Pro veterinární profesi znamená ovšem plošné zavedení EET další zbytečnou duplicitu. Protože praktičtí veterinární lékaři vedou kromě daňových a účetních dokladů ze zákona i provázanou evidenci veterinárních úkonů a evidenci výdeje a použití veterinárních léčiv. V systému, který téměř nedává prostor k daňovým únikům.

  • V oblasti společenských zvířat ve významné většině dochází na klinikách i ošetřovnách k platbám platebními kartami a v oblasti hospodářských zvířat jsou bezhotovostní platby za veterinární činnost v naprosté většině fakturovány.

  • Plošné zavedení EET znamená ale významné až neřešitelné problémy při poskytování veterinární péče ve venkovských a odlehlejších oblastech a v netypických podmínkách – ať již v menších chovech hospodářských zvířat nebo u zvířat společenských.

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com
  Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com