Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Krutý důkaz oprávněnosti připomínek KVL

Tisková zpráva KVL ČR – Krutý důkaz oprávněnosti připomínek KVL

Kvě 10, 2017

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ze dne 10. 5. 2017

Krutý důkaz oprávněnosti připomínek KVL

V Německu opět zjistili další hrůzný případ „obchodování“ se štěňaty z ČR. A nejsmutnější snad je, že tím „obchodníkem“ je údajně český veterinární lékař, který podle Komory veterinárních lékařů ani nemá platné osvědčení vykonávat praktickou veterinární činnost.

Toto je téměř ukázkový případ, kterému chtěla Komora svými připomínkami k novele veterinárního zákona zabránit! Její návrhy a připomínky, že je třeba neoprávněný výkon povolání či podnikání umět legislativně odpovídajícím způsobem postihovat, však nebyly vzaty v potaz.

Veterinární lékař, který chce provozovat veterinární praxi, totiž musí mít platné osvědčení a být členem Komory veterinárních lékařů (KVL). Proto také KVL na svých stránkách www.vetkom.cz  uvádí seznam veterinářů s platným osvědčením a každý tak má možnost si „svého veterináře“ ověřit.

Pokud jde o případ „obchodníka“ se 42 štěňaty, zadrženého u Norimberka na cestě do Belgie, lze již nyní podle agenturních zpráv usuzovat, že šlo minimálně o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Komora veterinárních lékařů je připravena si vyžádat podrobné informace od německé strany.

Komora veterinárních lékařů vždy podporovala všechny kroky proti nelegálnímu obchodu s jakýmikoli mláďaty a spolupracuje jak s dozorovými orgány, tak s organizacemi na ochranu zvířat.

Josef Duben, PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com