Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Pro radu k těm, kdo nestraší

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 1. 3. 2016

Pro radu k těm, kdo nestraší

Za dobré kritérium serióznosti odborníka obecně, a veterinárního lékaře obzvlášť, lze považovat to, že zákazníka ani pacienta nestraší. Ve vyjádřeních Komory veterinárních lékařů se sice čas od času ozve varování či konstatování, že existují jistá rizika, zároveň však následuje rada či návrh, jak jim předejít, či je omezit, popřípadě vyloučit.

Právě nyní jsou aktuální dvě až tři témata:

Na počátku roku připomenout chovatelům povinnost nechat vakcinovat zvířata vnímavá na vzteklinu. Jde zejména o psy, kteří musejí být v imunitě bez ohledu na to, zda budou či nebudou cestovat mimo hranice ČR. Dále pak jde například o kočky a fretky, pokud cestují mimo naše území, a to ať se svými majiteli na dovolenou, služebních cesty, výstavy či v rámci obchodování. O konkrétních podmínkách je možné se dozvědět více na webových stránkách Státní veterinární správy, a na zastupitelských úřadech dotyčných zemí.

Dále je třeba informovat veřejnost, že v řadě cizích zemí, i evropských, je mnoho nákaz, které se u nás nevyskytují, a cestující zvířata mohou nejen onemocnět, ale nákazu i zavléci k nám. Proto je dobré absolvovat příslušná očkování či protiparazitární ošetření. Potřebné informace sdělí praktický veterinární lékař, kterého chovatel navštěvuje. I v ČR jsou občas u psů pozitivní vyšetření na boreliózu, proti které se vakcinovat dá. Proti nebezpečné Aujeszkyho chorobě ale nikoli. Proto je třeba bránit kontaktu psů zejména s divokými prasaty, samozřejmě u nás i v cizině. Pes či kočka se může nakazit celou řadou virových či bakteriálních onemocnění, často prostřednictvím vnějších parazitů (blech, klíšťat), ale i plochými či oblými červy. Proto lze doporučit aplikovat odpuzovací prostředky, které jsou různých druhů. A nyní je čas o těchto skutečnostech a rizicích uvažovat.

A dalším aktuálním tématem je novela veterinárního zákona, která se dotkne i chovatelů. Komora veterinárních lékařů již několikrát konstatovala, že bude-li schválena v navrhované podobě, bude to znamenat poněkud větší práci pro dozorové orgány, neboť by mohlo dojít k rozvolnění podmínek pro nakládání s některými účinnými léčivy, například antibiotiky. A i když se navrhuje větší volnost pro některé jednodušší veterinární úkony, i tak bude takovéto případné úkony proškolených chovatelů řídit veterinární lékař.

KVL je přesvědčena, že ať bude novela veterinárního zákona schválena v té či oné podobě, hlavním kritériem bude muset být i nadále zdravý rozum a zodpovědnost jak chovatelů, tak veterinárních lékařů.

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com
  Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com