Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Veterinární i humánní lékaři sdílejí stejné obavy

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 08.06.2016

Veterinární i humánní lékaři sdílejí stejné obavy:

Veterinární i humánní lékaři se setkávají s množstvím neodborných rozkladů a mediálních sdělení o hrozbách lidskému zdraví. Proto se na půdě Vědecké rady ČLK sešli zástupci České lékařské komory a Komory veterinárních lékařů, aby formulovali společné stanovisko k problematice mikrobiální rezistence.

Problematika mikrobiální rezistence, tj. vzrůstající odolnosti původců nákaz, je vděčným tématem pro média i pro tvůrce evropské i národní legislativy. Střetávají se zde zájmy ochrany zdraví lidí se zájmy některých velkých zemědělských subjektů, které usilují o “racionalizaci” živočišné výroby. Přičemž zjišťovaná rezidua léčiv v potravinách jsou dosud trvale pod limitem, prakticky na hranici detekovatelnosti.

Bez ohledu na zájmy různých skupin – producentů, zpracovatelů, pacientů a spotřebitelů či médií – považují prezidenti ČLK a KVL za potřebné uvést, že problematiku mikrobiálních rezistencí nelze rozdělovat na oblast humánní a veterinární. Proto formulovali společné prohlášení v následujících bodech:

  1. Uvědomujeme si, že změny citlivosti původců nákaz se stávají problémem, pokud rozvolňujeme pravidla pro používání účinných léčiv, zejména antibiotik (dále ATB).

  2. V humánní i veterinární medicíně jsou největší problémy spojeny s neuváženou indikací ATB a disciplínou pacientů či chovatelů zvířat, tedy s nedodržením předepsané dávky, či s předčasným ukončením léčby

  3. Podstatnou a novou hrozbu představuje globální dosažitelnost účinných léčiv, včetně ATB. Proto navrhujeme usilovat o účinnou kontrolu internetového prodeje

  4. Kromě správného používání je nezbytné i správně likvidovat nevyužitá, popřípadě prošlá léčiva. Ta lze odevzdat humánnímu či veterinárnímu lékaři, popřípadě v lékárně.

  5. Důležité je i vzdělávání – tedy nadále pokračovat v organizaci školení, postgraduálních studií a kurzů na téma odpovědného nakládání s ATB.

  6. Pokud se konají politická či mezirezortní jednání na veskrze odborné téma jako je mikrobiální rezistence, měli by se jich zúčastnit kromě zástupců rezortů zdravotnictví a zemědělství též zástupci ČLK a KVL, stejně jako státní dozorové orgány.

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com
  Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com