Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Vyplatí se být veterinářem?

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 1. 2. 2016

Vyplatí se být veterinářem?

Kam po maturitě? Rovnou do pracovního procesu mohou startovat absolventi středních odborných škol, i těch veterinárních. U gymnázií se ale počítá se studiem na vysokých školách. A ne všichni zájemci o studium si položí otázku, zda se úsilí vynaložené na studium po absolvování “vyplatí”. To často znamená, zda vůbec najdou uplatnění.

V porovnání s řadou humanitních oborů je na tom studium veterinárního lékařství na první pohled mnohem lépe. Ostatně nabyté znalosti a dovednosti lze uplatnit i v soukromém životě.

Podle Komory veterinárních lékařů je dobré, aby si zájemce o studium uvědomil, jaké uplatnění může “MVDr” nalézt. Není od věci si uvědomit, že “trh je veterináři nasycen”. Mnohý student, dnes jde v absolutní většině o studentky, touží léčit malá zvířata. Veterinárních ordinací je hodně a místo pro absolventa se snad nakonec dá i najít, ale na zřízení vlastní praxe bez bohatých zkušeností a i peněz lze pomýšlet až za hodně dlouho.

Specialistů pro práci se zvířaty v zoo není potřeba moc. Uplatnění je možné také v potravinářském průmyslu (absolventi fakulty veterinární hygieny), ve výzkumu či ve státních dozorových orgánech. Ale absolventi se často musejí uplatnit mimo obor, a to je pak škoda vynaloženého úsilí i prostředků. Mohli by například učit na základních popřípadě středních školách. Ano, vypadá to na hodně možností. Ale ze statistik vyplývá, že Veterinární a farmaceutická univerzita chrlí každoročně velké množství absolventů, přičemž v oboru najde místo sotva polovina.

Jistě, šikovný se uplatní vždy. Informace, které KVL sděluje, nemají sloužit k odrazení o studium tohoto krásného oboru. Spíše přimět zájemce, aby se vážně zamysleli nad svou motivací, aby nebyli zklamáni během náročného studia a zejména pak po absolutoriu. A je dobré si uvědomit, že profesní vzestup veterináře je pomalý, dlouho trvá, než se dobere jistého postavení i než se tzv. vrátí vložené náklady. I to je potřeba vzít v potaz.

Není od věci si také uvědomit, že profese veterinárního lékaře u nás zatím nemá legislativní rámec. Tzv. harmonizovaných profesí v legislativě EU není mnoho, především jde o profese, které mají zásadní vliv na lidské zdraví a život. Činnosti, které jsou oprávněny vykonávat, jsou vymezeny zákonem. Patří sem nejen humánní lékaři a část zdravotnického personálu, ale i veterinární lékaři! O legislativní vymezení činnosti veterinárního lékaře by se mělo usilovat i u nás – to by se přece “muselo vyplatit!”

Josef Duben, PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com  
  Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com