Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Zvířata stárnou rychleji?

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 8. září

Zvířata stárnou rychleji?

Podle informací z veterinární praxe by se mohlo zdát, že zvířata stárnou čím dál rychleji, neboť starých zvířat v ordinacích přibývá. Jde o tzv. pet zvířata, psy, kočky, ptáky ale i například plazy, ti všichni tvoří zhruba polovinu pacientů a někdy i více.

Ale pro veterinární lékaře to není žádný nový problém, neboť se problematice chovu zájmových zvířat a problémům geriatrickým věnují již při studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Jak pečovat o starší a stará zvířata a jak je léčit, na to je zaměřena celá řada odborných předmětů, které student veterinární medicíny musí absolvovat. Vysoce specializovaná péče, léčebné postupy i preventivní péče, čím dál sofistikovanější krmiva, to všechno prodlužuje věk chovaných zvířat. Nemluvě o dodržování welfare, neboli pohody zvířat. Prostě veterináři mají “lidský” přístup ke zvířecím pacientům.

Proto je až zarážející, že se ministerstvo zdravotnictví chystá vyřadit studium geriatrie a gerontologie ze seznamu základních medicínských oborů na lékařských fakultách. A navíc právě v dnešní době, kdy se věk prodlužuje a lidská populace stárne. A všichni, jak lidští tak zvířecí lékaři mohou potvrdit, že práce se “seniory” přibývá a bude přibývat.

Komora veterinárních lékařů vnímá velmi citlivě obavy svých kolegů, humánních lékařů, kteří nesouhlasí s úmyslem ministerstva odstavit studium geriatrie na druhou kolej. Ostatně při příležitosti možného vyřazování některých potřebných oborů je vhodné připomenout naopak snahu o zařazování oborů, které nemají reálné uplatnění v praxi, jako je například uvažovaný bakalářský obor “veterinární bratr”, k čemuž se již KVL vyjadřovala.

Komora veterinárních lékařů, reprezentující více než tři tisíce praxi vykonávajících veterinářů, nechce tvrdit, že má na všechny problémy patent, ale prostě konstatuje, že z praxe i logiky věci vyplývá, že u stárnoucího organismu narůstá potřeba medicínské péče. Stáří přichází, tak jako tak, a jeho problémy nelze bagatelizovat. Karel Daniel, president KVL dodává: “A z veterinárního pohledu má geriatrie hodně společného s welfare, tj. pohodou, a to platí samozřejmě i pro lidi.”

Josef Duben
PR KVL ČR

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com
  Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com