Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Novoměstská 2, 621 00 Brno

mobil: +420 724 281 610
e-mail: vetkom@vetkom.cz
www.vetkom.cz

Tisková zpráva 03. 03. 2015

Profesní komory zřízené zákonem, včetně Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) se stanou oficiálním připomínkovým místem těch resortů, do jejichž působnosti spadají. To je základní obecný závěr z historicky prvního setkání zástupců komor s premiérem Bohuslavem Sobotkou a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem, které se uskutečnilo v úterý 3. března 2015 v sídle vlády ve Strakově akademii v Praze.

KVL ČR, kterou na uvedeném setkání zastupoval prezident komory Karel Daniel a předseda legislativní komise komory Ondřej Rychlík, očekává od takového dialogu především zkvalitnění legislativního procesu při tvorbě tuzemských zákonů a vyhlášek a zvýšení odborné argumentace ČR při připomínkování a implementaci legislativy EU. To považuje KVL ČR za situace, kdy registruje rostoucí tendence zákonodárných aktivit z řad občanských iniciativ, jejichž výsledkem mohou být neúměrné a v praxi zbytečné regulace, za velmi žádoucí.

KVL ČR proto vítá, že by měla být setkání s premiérem a vedením Legislativní rady vlády pravidelná a podle příslibu by se měly do poloviny roku uskutečnit ještě dvě obdobné akce.

Josef Duben
PR KVL ČR

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel – prezident KVL ČR
+420 603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com

Komora veterinárních lékařů České republiky