Komora veterinárních lékařů České republiky

Tisková zpráva – Medica Veterinaria 5. prosince v Muzeu hudby: velký koncert se nekonal, přesto se povedl

Tisková zpráva – Medica Veterinaria 5. prosince v Muzeu hudby: velký koncert se nekonal, přesto se povedl

Pro 7, 2017

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ze dne 7. 12. 2017

Medica Veterinaria 5. prosince v Muzeu hudby: velký koncert se nekonal, přesto se povedl

Po úspěšném loňském prvním ročníku vyhlášení cen pro významné osoby z oblasti veterinární medicíny “Medica veterinaria” v pražském Klementinu se konal nyní druhý ročník, a to v malostranském Muzeu hudby. 

Jak symbolická volba! Ve veterinárním stavu je třeba usilovat o lad a souhru, jde přece víceméně o těleso podobné orchestru, byť někteří “hráči” mají hlasitější nástroje, někteří hrají první housle, a jiní zase v pozadí buší do tympánů. Celkový hlas byl ale letos opět harmonický.

Organizace se opět ujalo vydavatelství Profipress, které edituje řadu veterinárních periodik, včetně časopisu Komory veterinárních lékařů. Ředitel Martin Sedláček ocenil spolupráci Veterinární a farmaceutické univerzity, Státní veterinární správy a Komory veterinárních lékařů i veterinářů pracujících v různých jiných organizacích a firmách. Potvrdili to za Veterinární a farmaceutickou univerzitu prorektor Alfred Hera, za Státní veterinární správu ústřední ředitel Zbyněk Semerád a za Komoru veterinárních lékařů prezident Karel Daniel. Přes některé názorové neshody je toho mnohem více, co veterinární lékaře spojuje, než rozděluje.

Právě to ilustroval i výběr oceněných, jak z řad odborníků, vědců, pedagogů, státní správy i členů Komory veterinárních lékařů. A tak to má být.

Všem oceněným velké poděkování a všem veterinárním lékařům všechno dobré a mnoho úspěchů a porozumění, i vzájemného, v novém roce 2018!

Josef Duben, PR KVL


Přehled oceněných

Devět ocenění ve třech samostatných kategoriích a jedna zvláštní cena Komory veterinárních lékařů ČR.

Za mimořádný přínos pro veterinární lékařství cena Medica Veterinaria 2017:

MVDr. Miloš Urban

Za iniciaci a realizaci zásadních systémových změn v činnosti České asociace veterinárních lékařů malých zvířat během výkonu funkce prezidenta asociace.

MVDr. Zbyněk Semerád

Za úspěšné zvládnutí problému vzniku ohniska afrického moru prasat na území ČR.

V kategorii za celoživotní přínos pro veterinární lékařství získali cenu Medica Veterinaria 2017:

Profesor MVDr. Alfred Hera, CSc.

Za celoživotní přínos české i evropské veterinární medicíně na poli strategie omezující používání látek s antimikrobiálním účinkem, za dlouholeté vedení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a za působení a reprezentaci České republiky na úrovni evropských lékových agentur.

Profesor MVDr. Karel Hruška, DrSc.

Za rozvoj aplikované endokrinologie, za podíl na využití výpočetní techniky ve veterinárním lékařství a za dlouholetý podíl na rozvoji a řízení Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Zvláštní cenu prezidenta Komory veterinárních lékařů:

Profesor MVDr. Čeněk Červený CSc.

Za přínos v oblasti veterinární historie.

V kategorii za originální odborné publikace v časopisech Veterinářství a Veterinární klinika byli oceněni:

MVDr. Aleš Tomek DipECVN, za článek: „Diagnostická a terapeutická výzva při mnohočetné patologii v krční oblasti u čtyř psů.“

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D., za článek: „Bartonelóza – onemocnění koček, psů i člověka.“

Doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., za článek: „Verminózní pneumonie ovcí a koz.“

MVDr., Ing. Eva Čermáková, za článek: „Terapie respiratorních onemocnění plazů – nebulizace a přímý přístup do plic.“

MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D., za článek: „Syndrom shivers u koní.“

Všem oceněním velké poděkování a všem veterinárním lékařům všechno dobré a mnoho úspěchů a porozumění, i vzájemného, v novém roce 2018!

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com

Komora veterinárních lékařů České republiky