Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Možné dopady „dobrých úmyslů“

Tisková zpráva – Možné dopady „dobrých úmyslů“

Kvě 28, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 28. 5. 2019

Možné dopady „dobrých úmyslů“

Velmi emotivní úsilí zakázat chov kožešinových zvířat přineslo kýžený efekt a chovy jsou opravdu zakázány. Má to však jistá rizika a s těmi je potřeba počítat. Nemluvě o razantním zásahu do způsobu soukromého podnikání jde o riziko týrání zvířat.

Již bylo slyšet o případech, kdy zklamaný chovatel vypustil chované lišky či norky nebo pesce do volné přírody, a to ne lze posuzovat, ale musí se posuzovat jako týrání zvířat. Ano, podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, protože opustit, to znamená v tomto případě vypustit hospodářské nebo doma chované zvíře do volné přírody, se nesmí. Někdo se zeptá proč. Inu proto, že jak jednotlivec, tak skupina vypuštěných zvířat, chovaných v podmínkách, kdy se nemusejí starat o krmení a „ubytování“ ve volné přírodě strádá, vyhledává různá prostředí připomínající původní podmínky, ve kterých vyrostla, a z toho mohou plynout problémy. Stanou se obětí dopravních nehod, devastují doma chovanou drůbež apod.

Navíc alibistické pseudoútlocitné rozhodnutí nechovat kožešinová zvířata poškodilo české chovatele a pomohlo cizím chovatelům, neboť jim ubyla konkurence, jde například o chovatele v Dánsku nebo u našich severních sousedů.

Navíc je třeba zmínit i případy jednání tzv. ochránců zvířat, kteří násilím vniknou do chovů a zvířata vypustí do „volné přírody“. A může jít jak o kožešinová zvířata, tak o drůbež či ovce, o nichž si „ochránce“ myslí, že trpí.

Podle Komory veterinárních lékařů je třeba nejdříve myslet, a někdy možná raději trochu déle, než se „dobrý úmysl“ uskuteční.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com


23.09.2019 doplnění:

Od tohoto tiskového prohlášení se distancují tito členové představenstva KVL:

MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Jan Pokorný, MVDr. Martin Zelinka