Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Na Žofíně bylo veterinářů nejvíc (zní to jako z písně Yo Yo Band)

Tisková zpráva – Na Žofíně bylo veterinářů nejvíc (zní to jako z písně Yo Yo Band)

Led 15, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 15. 1. 2019

Na Žofíně bylo veterinářů nejvíc (zní to jako z písně Yo Yo Band)

Však také dne 12. ledna na Reprezentačním plese, který pořádala Komora veterinárních lékařů ČR, známá kapela Yo Yo Band hrála. Tedy mimo jiné, na své si přišli i příznivci klasických tanců, ke kterým hrál Septet Plus Dalibor Kaprase.

Obnovit tradici veterinárních plesů nebylo jednoduché, ale po prvních ročnících lze potvrdit, že to byl dobrý nápad. Setkání v krásných prostorách pražského Žofína je příležitostí probrat v jiném prostředí i věci profesní, v jiném světle se některé náhle jeví být méně problematickými.

Nová prezidentka Komory, Radka Vaňousová přivítala kolegy praktické veterináře, kolegy
z Veterinární a farmaceutické univerzity, z výzkumu a průmyslu, ze Státní veterinární správy jejího ústředního ředitele, dále prezidentku slovenské komory veterinárních lekárov, a kolegy prezidenty České lékařské komory a České stomatologické komory.

Z neformálních rozhovorů byl patrný soulad a prokazatelná snaha nacházet společná témata. Například s humánními lékaři má KVL úzké kontakty, nejen v rámci jednání s ostatními profesními komorami zřízenými ze zákona. Obdobně je tomu se stomatology. Prezident ČSK Roman Šmucler potvrdil, že i stomatologové, podobně jako veterináři, se potýkají s tzv. vinklařením, tj. s prováděním odborných výkonů nezpůsobilými osobami. Upozornil také na rizika průniku korporací do medicíny lidské, a jak řekla Radka Vaňousová i té veterinární.

Za Státní veterinární správu se vyjádřil její šéf Zbyněk Semerád, že je velmi rád, že se mu konečně podařilo zúčastnit se tohoto přátelského a reprezentativního setkání s tím, že není dobré spoléhat se často na postupy úřední a jaksi oficiální, vždy je prospěšnější věci dát přednost osobním setkáním.

Veterinární stav je specifický tím, že se zabývá a živí řešením zdravotních problémů zvířat, což ale může a mnohdy i má vazbu n zdravotní stav lidí. A nelze zapomenout i na zásadní vliv na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin. Ale to jsou snad věci tak samozřejmé, že na ně při tanci řeč ani nepřišla.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com