Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva Pozor na ptačí chřipku


TISKOVÁ ZPRÁVA 14. 2. 2006

Pozor na ptačí chřipku

Na první pohled se může zdát, že nákazu ptačí chřipkou nic nemůže zastavit, není ale tomu tak. Ano, je těžko možné zastavit migrujícího ptáka, ale lze omezit riziko nakažení drůbeže a popřípadě, dojde-li k němu přesto, tak lze snížit riziko šíření tohoto onemocnění mezi chovy.

Právě kvůli zjištění aviární influenzy, neboli ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Řecku, Itálii a Slovinsku jednala dnes Ústřední nákazová komise, kterou svolal ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena.

Výsledkem jednání jsou mimořádná veterinární opatření, která nabývají účinnosti o půlnoci 16. 2., pokud se týkají chovů drůbeže a od 1. 3. ta, která se týkají zákazu svodů drůbeže, tj. výstav a soutěží.

Mimořádná veterinární opatření lze shrnout následujícím způsobem:

Od půlnoci 16. 2. 2006:

I menší podnikatelé, kteří chovají řádově jen několik set kusů drůbeže (ve smyslu plemenářského zákona – č. 154/200 Sb.) musejí nahlásit údaje o svém hospodářství do centrální evidence (nejpozději do 28.2.).

Chovatelům – podnikatelům se zakazuje chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa (KVS) může povolit výjimku, je li zajištěno, aby nebyl možný kontakt volně žijících ptáků s krmivem či vodou určenou pro drůbež.

Tito chovatelé podnikatelé musejí ochránit své objekty před vniknutím volně žijícího ptactva – zasíťovat okna a větráky a samozřejmě vést evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.

Dále mají povinnost hlásit příslušné KVS pokles příjmu potravy a vody v chovech o více než 20 %, pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a úmrtnost drůbeže vyšší než 3 % týdně.

Od půlnoci 1. 3. 2006:

Zákaz pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soutěží, trhů, výstav, přehlídek, výkonnostních zkoušek a soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí a účast českých holubů na soutěžích v zahraničí. Místně příslušná KVS však může povolit svod drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem, který vylučuje jakýkoli kontakt s volně žijícími ptáky.

Pozastavuje se platnost již vydaných veterinárních podmínek pro konání těchto akcí, a to jak na území ČR, tak akcí s mezinárodní účastí.

A orgány Ministerstva vnitra zajistí kontroly dokladů o provedené dezinfekci vozidel určených k přepravě zvířat (zejména drůbeže a ostatních ptáků) na silničních přechodech do ČR.

Josef Duben
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.tadytoje.cz/backoffice.php/articles/edit/sort/article-TIME_CREATED/order/DESC/page/1/auth/www.svscr.cz.