Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor MVDr. Karel Daniel

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor MVDr. Karel Daniel, Prezident Komory veterinárních lékařů ČR

Pane presidente, jak hodnotíte letošní ročník VETfairu?
Byl bych velmi spokojený, kdyby jakákoliv akce pořádaná Komorou veterinárních lékařů shromáždila tolik veterinárních lékařů a tak atraktivní program a tolik vystavovatelů jako VETfair.
Letošní výstava přináší spoustu novinek. Jen účast se mi zdá trochu menší, ale to může být způsobeno počasím, které bylo v posledních několika dnech na cestování špatné.

Jak spolupracuje Komora veterinárních lékařů ČR na přípravě VETfairu?
Komora akci sama neorganizuje, ale podporuje organizaci VETfairu. Jsme ve velmi úzkém kontaktu s organizátory, což je doktor Hanzálek a Prion s.r.o.

Jak vnímáte spolupráci Komory a státní správy?
Na poli vzdělávání udělala ať už naše Komora nebo Státní veterinární správa ČR v posledním období obrovský krok dopředu, a to především díky stanovení požadavků na čerstvého absolventa Veterinární a farmaceutické univerzity, který vstupuje do praxe – buď na straně soukromého sektoru, tedy Komory nebo jako zaměstnanec státu, Státní veterinární správy.

Co v současné době nejvíce trápí české veterináře?
V praxích malých zvířat evidujeme stále více a více formálních stížností od vlastníků malých domácích zvířat. Jejich příčinou je daleko častěji chyba v komunikaci se zákazníkem než odborné pochybení.
V oblasti faremních zvířat potom aktuálně nízké ceny většiny zemědělských komodit. Ty kromě úbytku počtů hospodářských zvířat opět nepřijatelně prodlužují úhrady veterinárním lékařům za jejich služby.

Děkuji za rozhovor

Magdalena Hándlová, EURO P.R. s.r.o.