Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor s MVDr. Blankou Karešovou

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor s MVDr. Blankou Karešovou, ředitelkou Krajské veterinární správy pro Královehradecký kraj

V čem je podle Vás hlavní význam a přínos VetFairu?

Velký úspěch je již to, že letos byl uspořádán osmý ročník této výstavy. Hlavním přínosem je každoroční setkání veterinárních lékařů bez ohledu na pole jejich působnosti. Vím dobře o problémech zemědělské veřejnosti. Hospodářských zvířat je stále méně; na poli finančního zhodnocení je to v zemědělském sektoru problematické. To, že je stále méně pracovních míst, pociťuje i státní veterinární správa, protože nemáme problémy přijímat do řad našich zaměstnanců čerstvé absolventy vysoké školy. To znamená změnu, protože ještě před třemi lety byl obecně problém sehnat veterinárního lékaře. Dnes máme velkou poptávku po práci jak z řad starších kolegů, tak právě od absolventů.

Můžete zhodnotit spolupráci soukromé a veřejné veterinární obce?

Co se týče Královehradeckého kraje můžu říci, že spolupráce mezi námi a praktickými veterinárními lékaři, kteří zajišťují praxi u hospodářských zvířat, je na dobré úrovni. Všichni jsou zapojeni do vakcinace proti katarální horečce ovcí. Tato spolupráce běží již několik let. Dále jsme s nimi také v kontaktu co se týká plnění podmínek metodiky kontroly zdraví. V oblasti malých zvířat a ordinací jsme zde v kontaktu spíše v případech, kdy žádáme informace o tom, kolik pracoviště navakcinovaly psů a koček proti vzteklině. Obecně tak mohu říci, že žádné problémy v této komunikaci nemáme a vždy jsme schopni se dohodnout.

Čím se v současné době zabýváte?

V našem kraji na úseku ochrany zdraví a nákaz likvidujeme mor včelího plodu. Aktuálně probíhá vlna vakcinace proti Katarální horečce; v zimě se také potýkáme s ohnisky brucelózy a tularemie u zajíců. O problémech nákaz bych ale raději nemluvila, protože je nechci přivolávat. Nedílnou součástí naší práce je dozor nad welfare a výrobou potravin živočišného původu.

EURO P.R. s.r.o.