Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor s MVDr. Karlem Danielem

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor s MVDr. Karlem Danielem, předsedou Zahraniční komise KVL ČR

V čem je, podle Vás, hlavní význam a přínos VetFairu?

VetFair je jedinečný. Je velmi pozitivní, že je zde stále více vystavovatelů i návštěvníků. Sám mám dokonce pocit, jakoby prostory praskaly ve švech. VETfair se snažíme všemožně propagovat, protože, podle mého názoru, se jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí ve střední Evropě.

Co je, podle Vás, současným největším tématem veterinární obce?

Témata, která řešíme, jsou obrovsky rozmanitá. Liší se podle toho, kde jednotliví lidé pracují. V oblasti malých zvířat je to hlavně stále větší náročnost zákazníků a větší počet někdy více či méně oprávněných stížností. V oblasti velké praxe jsou to především splatnosti faktur jednotlivých zákazníků.

EURO P.R. s.r.o.