Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor s MVDr. Ondřejem Rychlíkem

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


“Současné vydání vádeméka je poprvé kompletním seznamem veterinárních léčiv,” chválí MVDr. Ondřej Rychlík, prezident KVL ČR

Interview u příležitosti konání mezinárodní veterinární výstavy VETfair.

V čem je, podle Vás, hlavní význam a přínos VETfairu?

S letošním VETfairem jsem velmi spokojen. Je dokonce rozsáhlejší, než byly předešlé ročníky. Navíc Komora veterinárních lékařů zde má svůj stánek, na kterém distribuujeme vádeméka, aby se mohla dostat do rukou co nejvíce kolegů. Podle mého názoru je VETfair jediný veletrh, který má faktický význam pro praktické veterináře. V rámci různých akcí, které se v průběhu roku konají, se VETfair stal jednoznačně dominantní. I když obecně dochází k poklesu výstavnictví, dnes se již informace od distributorů k veterinárním lékařům dostávají spíše v elektronické podobě, je VETfair i nadále významnou velkou akcí. Samozřejmě se na něho vážou i doprovodné vzdělávací programy. Největší význam vidím v tom, že se zde potkávají kolegové, kteří by jinak ani neměli příležitost se setkat.

Jakým způsobem se KVL ČR podílela na přípravě letošního ročníku?

VETfair sám o sobě je organizován společností Prion. Komora veterinárních lékařů se rozhodla, že tato výstava bude letos prvním místem, kde bude vydávat tolik potřebné nové seznamy veterinárních přípravků. Na vzniku vádeméka se již komora podílela docela významně. Hlavní změnu vidím v tom, že jsme striktně požadovali, aby v seznamu byly uvedeny všechny veterinární přípravky, což dříve nebylo. V předešlých vydáních většina léčiv byla. Nicméně vádeméka byla financována z příspěvků firem, které chtěly mít své přípravky v seznamu uvedeny, a proto zde nebyly uvedeny všechny léky. Letošní vádemékum je v tomto ohledu excelentní, jedná se o kompletní seznam léčiv.

Můžete říci, čím se v současnosti KVL ČR zabývá?

V současné době nemáme žádné dominantní téma, tak jako tomu bylo například v předloňském roce, kdy jsme řešili novelizaci Zákona o léku. Kontinuálně tedy pracujeme na všech problémech a na všech agendách, které máme již z minulosti. Týká se to oblasti legislativní, vzdělávací a do značné míry se upravují kompetence. Řešíme i hospodářskou oblast. Náš cíl je v současné době ukončit veškeré soudní spory, které Komora veterinárních lékařů vede.

EURO P.R. s.r.o.