Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor s Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor s Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc, ředitelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

V čem je, podle Vás, hlavní význam a přínos VETfairu?

Je velice dobře, že se aktivity na VETfairu rozšiřují. Je pěkné, že se tradice pořádání VETfairu udržela v Hradci Králové. VETfairu já osobně velmi fandím. Je velmi důležité, že na letošním ročníku mají všichni možnost získat nový seznam veterinárních léků, který je kompletní. Jsou zde uvedeny všechny registrované veterinární přípravky. Věřím, že v blízké budoucnosti budou mít všichni veterinární lékaři tento materiál k dispozici.

Můžete nové vádemékum přiblížit? V čem je odlišné od těch předešlých?

Jak jsme zjistili, fyzická prezentace v podobě knihy je velmi důležitá, protože elektronická forma distribuce nestačí. Jsem přesvědčen, že vádemékum splní svůj účel a pomůže všem veterinárním lékařům ve správné léčbě. Chtěl bych také všechny kolegy požádat o aktivitu o hlášení vedlejších účinků léků. V tomto směru máme oproti ostatním evropským zemím značný deficit. Stále se nám nedaří navázat spolupráci a donutit všechny lékaře ke spolupráci. Předchozí vydání vádeméka byla financována přímo od výrobců léčiv. Prezentovaly se zde především ty přípravky, které byly pro firmy nejlukrativnější. Stalo se tak běžnou záležitostí, že některé firmy, které na tom nebyly z finančního hlediska nejlépe, nezaplatily a tím pádem vádemékum neobsahovalo všechna léčiva. Naším největším zájmem při přípravě tohoto nového vádeméka bylo zajistit co nejširší informovanost veterinárních lékařů. Ta může být úplná pouze tehdy, jestliže bude celé spektrum registrovaných léčivých přípravků publikováno. Za vůbec nejdůležitější tedy pokládám to, že se nám podařilo vytvořit opravdu kompletní seznam.

EURO P.R. s.r.o.