Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Rozhovor s Prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Rozhovor s Prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA , děkanem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Fakulty veterinárního lékařství

V čem je, podle Vás, hlavní význam a přínos VetFairu?

VETfair hodnotím jednoznačně kladně. Je to jedna z mála velkých akcí určených pro veterinární odbornou veřejnost. Z pohledu fakulty veterinárního lékařství jako instituce, která vychovává nové veterinární lékaře, jsou takovéto akce více než potřebné. Nejen z toho důvodu, že zde vystavuje řada firem, která může prezentovat to, co nabízí trhu a to co přichází do vlastní veterinární praxe. VETfair je významný také proto, že přináší odborný program, který znamená další vzdělávání veterinárních lékařů, které určitě navazuje na to, co poskytuje univerzita. V řadě případů vedou semináře odborníci, kteří z univerzity pochází a je to vždy to cenné, co se v praxi může přinést. VETfair tedy chápu hlavně jako možnost dalšího vzdělávání, což je velmi podstatné.

Ve funkci děkana fakulty jste dva měsíce. I přesto, můžete říci, jakým směrem se bude fakulta ubírat?

Fakultu chci směřovat směrem k Evropě a ke světu. Fakulta se potřebuje rozvíjet z pohledu mezinárodního, protože v dnešním globalizovaném světě se nelze izolovat. Prioritou pro mě je rozvoj z hlediska mezinárodního. V roce 2014 nás bude čekat mezinárodní evaluace čili akreditace univerzity. To znamená, že naše fakulta je na prestižním seznamu evropských univerzit, které mají určitý kredit z hlediska výuky veterinárního lékařství. To je teď pro nás ta nejbližší priorita: dovézt fakultu k úspěšné evaluaci v rámci evropských veterinárních škol.

Můžete zhodnotit postavení dnešních absolventů veterinární a farmaceutické univerzity?

Absolventi veterinárního lékařství odchází ze školy se vzděláním evropské kvality. Snažíme se o to, aby vědomosti, které získají během studia, mohli co nejlépe využít i v následné praxi. Fakt, že řada absolventů se uplatňuje ve špičkových privátních praxích, je znám. Řada z nich také zůstává na univerzitě, dále se vzdělává a pomáhá tak vychovávat další veterinární lékaře. Podle mého názoru vychováváme kvalitní lékaře, což se odráží na úrovni poskytovaných veterinárních služeb. Podle mne jsme v této oblasti na špičkové úrovni v soukromé i státní sféře. Řada absolventů je žádána ve Velké Británii. Velká poptávka po absolventech je i v celé západní Evropě, což je také výborná vizitka.

EURO P.R. s.r.o.