Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Praha 4. března 2015

Oblast prodeje na trzích je z hlediska celkového objemu produkce a prodeje spíše okrajovou záležitostí, přesto však kvůli svým specifikům patří tzv. “farmářské trhy” k místům, kde probíhá pravidelný veterinární dozor. Státní veterinární správa se v rámci svých kompetencí i letos zaměří na kontrolu legislativou stanovených požadavků. Pro srovnání rovněž uvádí počty kontrol a nejčastější nedostatky za předchozí dva roky.

V roce 2013 provedli veterinární inspektoři na trzích celkem 398 kontrol, z nichž u téměř jedné třetiny byla zjištěna alespoň jedna závada (266 bez závady/132 se závadou). Mezi nejčastější prohřešky patřilo: označování a balení potravin a s tím souvisící sledovatelnost (140 závad); skladování surovin a potravin a s tím souvisící chladící řetězec a ochrana před kontaminací (118 závad); ostatní závady (správná hygienická praxe, příjem surovin a potravin, potraviny s prošlou DMT/DP , čištění a sanitace, skladování obalových materiálů, nevhodné prostory, osobní hygiena, zásobování pitnou vodou – 37 závad).

V loňském roce se počet kontrol zvýšil na 473, naopak počet závad se snížil na zhruba jednu čtvrtinu (346 bez závady/127 se závadou). Veterinární inspektoři opět nejčastěji pokutovali prohřešky týkající se označování a balení potravin a s tím souvisící sledovatelnost (148 závad); skladování surovin a potravin a s tím souvisící chladící řetězec a ochrana před kontaminací (118 závad); ostatní závady (správná hygienická praxe, čištění a sanitace, osobní hygiena, nakládání s VPŽP , potraviny s prošlou DMT/DP, nevhodné obalové materiály, smyslově změněné potraviny, nevyhovující výsledky vyšetření – 35 závad).

Oba roky mají společné to, že při většině akcí se závadou byla zaznamenána více než jedna závada na akci.

Podobně jako v předchozích letech se i letos veterinární inspektoři zasadí o to, aby v co možná největší míře ochránili zdraví spotřebitele. Státní veterinární správa v této souvislosti připomíná “Desatero” k prodeji na farmářských trzích: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/farmarske-trhy/

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz