Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – A obsah nesouhlasil!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 12. 3. 2012

A obsah nesouhlasil!

V místě určení, tj. v distribučním centru v Olomouci, zjistila v uplynulých dnech Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj nesrovnalosti v označování výrobků. A co z toho vyplynulo? Zákaz uvedení do oběhu, a to 364 kg rakouské Berger tradiční šunky nejvyšší jakosti, 140 dvěstěgramových salámů Czabai z Maďarska a 3 146 kg Mecom Uherské klobásy ze Slovenska.

Co nesouhlasilo: Berger tradiční šunka z Rakouska neodpovídala zařazením, nešlo o “nejvyšší jakost”, ale o “výběrovou” šunku. U maďarského salámu Czabai bylo místo deklarovaných “maximálně 48 % tuku” prokázáno tuku 56, 6 %. A u této maďarské čabajky i slovenské uherské klobásy byla laboratorním vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc prokázána přítomnost nedeklarovaného strojně odděleného masa (drůbežího separátu).

Ve správním řízení Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj provozovateli zakázala výrobky uvést do oběhu a uložila pokutu ve výši 20 000 korun.

Uvádění nesprávných údajů při označování potravin je v podstatě klamáním zákazníků.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.