Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Adveniat regnum… Vánoc!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 11. 2012

Adveniat regnum… Vánoc!

Letos opět přicházejí Vánoce nějak dříve než v předchozích letech. První adventní neděle je již tato, druhého prosince. K hezkému zvyku patří uspořádat “živý Betlém”, se Svatou rodinou, Ježíškem, Marií a Josefem, ale i se zvířátky.

Nejoblíbenějšími zvířaty jsou podle tradice ovce betlémských pastýřů, ale i osel a někde možná i volek. A jelikož jde o akce se živými zvířaty, sledují je i inspektoři místně příslušných veterinárních správ. V loňském roce se například inspektoři přesvědčili, že v “živých betlémech” opravdu nejsou oslík, ovce, ani volek týráni.

Přesto považujeme za vhodné připomenout, že ten, kdo takovouto podívanou pořádá, musí prokázat, že se o zvířata má kdo starat, že za ně někdo zodpovídá. To znamená, že mají co jíst a pít a že netrpí chladem.

Z pohledu veterinárních přepisů se totiž posuzuje pořádání “živého betléma” jako vystoupení se zvířaty. Proto by měl pořadatel kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby něco nezanedbal.

Je hezké, že betlémská událost, ke které došlo tak před o trochu víc než dvěma tisíci lety, oslovuje i dnes, a právě třeba i prostřednictvím živého výjevu se zvířátky…

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.