Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Aktuální informace k došetřování zásilky polského masa s obsahem salmonel

V Praze dne 21. 2. 2019

Tisková informace

Aktuální informace k došetřování zásilky polského masa s obsahem salmonel

Zásilka masa z Polska, v níž byly vyšetřením zjištěny salmonely od dodavatele: Z. P. M. Bierniacki, 63-200 Jarocin, PL 30063801 WE, šarže E95853,datum výroby 8. 2. 2019 a datum spotřeby 12. 3. 2019 bylo ze skladu společnosti Frost Logistics a.s., Jesenická 619, Dolní Jirčany bylo distribuováno k následujícím subjektům.

Makro ČR – distribuční centrum Kozomín Přijato 133,72 kg Z tohoto vyrobeno: 105,685 kg finálního výrobku „Hovězí zadní kýta pad asian.“ Na skladě zadrženo 90,15 kg finálního výrobku. Zbytek se došetřuje
Petr Bzduch – nám. Svobody 72 Pohořelice Přijato: 58,50 kg Spotřebováno: 12,40 kg – zpracováno ve vlastní provozovně do tepelně upravených pokrmů Bude vráceno firmě Frost Logistics a. s. a likvidováno: 46,10 kg
Jídelna Kocourek s. r. o., Křenová 89/19, Brno Přijato: 170,30 kg Spotřebováno: 9,30 kg – zpracováno ve vlastní provozovně do tepelně uparvených pokrmů Bude vráceno firmě Frost Logistics a. s. a následně likvidováno: 161,00 kg
Bikos CZ s. r. o, Na Zákopě 561, Olomouc Celá zásilka v množství 88,60 kg byla pozastavena v místě. Maso bylo znehodnoceno. Dnes odvezeno k likvidaci do asanačního podniku
MP Krásno a.s. Hranická 430/34, Valašské Meziříčí Přijato celkem 200,99 kg masa. Maso bylo dále distribuováno k sedmi odběratelům v rámci Zlínského kraje a třem odběratelům v dalších krajích (Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém). Část masa byla již zpracována a zkonzumována.

Seznam míst a informace zjištěné při došetřování viz příloha

SK Tradičné, nám. SNP 35/5, Lehota pod Vtáčnikom Dodáno 40,20 kg. Informace předána slovenským dozorovým úřadům

Do podniku MP Krásno, a.s., CZ 1184 bylo přijato 200,99 kg hovězí masa s touto identifikací. Maso bylo distribuováno mimo území Zlínského kraje k následujícím odběratelům:

Zelos spol. s r.o., Moravská 412, 150 00 Prostějov

množství: 36,23 kg

datum dodání: 20. 2. 2019,

dle informací dodavatele nebylo maso zpracováno a bude vráceno dodavateli

Šťastný Pavel, Na lázních 396, 664 56 Blučina

množství: 4,83 kg

datum dodání: 19. 2. 2019

dle informací dodavatele bylo celé množství již zpracováno

Orchard hotel a.s.,  Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

množství 11,17 kg

datum dodání 20. 2. 2019

Ve Zlínském kraji na distribuční místa:

KRAJAN CZECH, spol. s r.o., Hlavní 69, 768 32 Zborovice

množství: 36,23 kg

datum dodání: 20. 2. 2019

sami zlikvidovali 7,66 kg (bylo rozpracováno), doloženo dokladem o likvidaci, zbylé množství 21,15 kg bude vráceno dodavateli

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

množství: celkem 64,55 kg (26,43 kg, 24,55 kg, 8,56 kg, 5,01 kg)

datum dodání: 2x 18. 2. 2019, 19. 2. 2019, 20. 2. 2019

celé množství spotřebováno po tepelné úpravě, ověřeno

Pivovar Vraník, Trnava 23, Trnava

množství: 13,69 kg

datum dodání: 19. 2. 2019

celé množství vráceno dnes dopoledne dodavateli

ZŠ a mateřská škola Ořechov, Ořechov 90, Polešovice

množství: 11,39 kg

datum dodání: 19. 2. 2019

celé množství bude vráceno, ověřeno

Kroměřížská nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

množství: celkem 21,26 kg (10,91 kg, 10,35 kg)

datum dodání: 2x 18. 2. 2019

spotřebováno 16,92 kg po tepelné úpravě, 4,34 kg bude vráceno, ověřeno

Restaurace LÍPA, Nám. Míru 164, 768 24 Hulín

množství: 4,71 kg

datum dodání: 18. 2. 2019

celé množství spotřebováno po tepelné úpravě, ověřeno

Základní a mateřská škola, 768 23 Sehradice 18

množství: 4,51 kg

datum dodání: 19. 2. 2019

celé množství spotřebováno po tepelné úpravě, ověřeno

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS