Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Alergici, pozor na masové kuličky!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 9. 12. 2011

Alergici, pozor na masové kuličky!

V rámci namátkové kontroly v místě určení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj nedeklarovanou sojovou bílkovinu v mražených masových kuličkách dodávaných do obchodního domu IKEA.

Sojová bílkovina je alergen, a ten musí být označen na obale (vyplývá to z Nařízení komise 2000/13/EC), čili jde o nebezpečí pouze pro alergiky na sojovou bílkovinu.

Jde o výrobek: Köttbullar, Ikea food – kuličky z hovězího a vepřového masa, hluboce zmrazený masný výrobek

Balení: plastový sáček – 1000 g
Datum spotřeby: 10. 10. 2012
Šarže: 121010

Výrobce: Gunnar Dafgarb AB, Kallby, Švédsko; Do ČR bylo přivezeno 360 kg tohoto zboží.

V odebraném vzorku, který vyšetřili ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, byl prokázán obsah sojové bílkoviny 0,63 %. O této skutečnosti jsme informovali i ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF.

Při obdržení výsledku vyšetření již bylo veškeré zboží této šarže prodáno konečným spotřebitelům. Takže varování se týká prakticky pouze těch zákazníků, kteří na sojovou bílkovinu jsou alergičtí, ti by měli, pokud si masové kuličky zakoupili, tento výrobek vrátit zpět prodejci.

Je zahájeno řízení o uložení pokuty, další zásilky budou podrobeny zesílené kontrole.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.