Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Bio vajec máme dost vlastních

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 3. 2013

Bio vajec máme dost vlastních

Na základě informací o falešném označování tzv. bio vajec v Německu se zdá, že to může být velký problém. Nikoli však v ČR.

Státní veterinární správa prověřila, jak probíhá obchod s vejci. Kromě domácí produkce, která se uplatňuje na našem trhu a je i obchodována i do ostatních zemí, se na našem trhu objevují i vejce z ostatních členských států EU. V souvislosti s údajným falešným označováním německých bio vajec nás zajímaly zejména dovozy ze Spolkové republiky Německo. Žádné zásilky bio vajec odsud do ČR nesměřovaly!

Provedli jsme kontroly hlášení zásilek v místě určení (tj. u příjemců) podle nařízení vlády č. 125/201, a od 1. 1. do 28. 2. 2013 nejsou známé žádné zásilky bio vajec původem z Německa.

Pokud jsou na českém trhu německá vejce, jsou označena v kódu producenta trojkou, což znamená, že jde o vejce od nosnic z klecového chovu (samozřejmě z obohacených klecí).

Setká-li se tedy zákazník v tržní síti s nabídkou bio vajec, pocházejí z nemnoha českých chovů.

Zákazník vejce rozezná podle kódu na vejci, typ chovu označuje první číslo. Je-li to 0, jde o bio vejce, 1 značí vejce z výběhu, 2 z hal a 3 z klecí. Kromě toho je na vejci i kód země původu. Ten může být odlišný od kódu na obalu, protože na obalu je kód země, ve které byla vejce zabalena.

Ještě je třeba dodat, že s neoznačenými vejci se nesmí obchodovat. Jedině prodá-li chovatel vejce ze svého chovu konečnému spotřebiteli, tj. ze dvora, tak jedině tehdy se vejce neoznačuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.