Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Česká republika získala status země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Česká republika získala status země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE

Praha 28. května 2015 – Česká republika získala dnes od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) status země se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) neboli nemoci šílených krav. Tento status nejnižšího možného rizika, který má v současnosti jen 41 ze 180 členů OIE, může mimo jiné pomoci českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích.

Na základě příznivé nákazové situace v našich chovech skotu a tím pádem i dlouhodobého plnění kritérií OIE zaslala Česká republika v září loňského roku na OIE žádost o změnu statutu “země s kontrolovaným rizikem” na “zemi se zanedbatelným rizikem”. OIE žádost následně posoudila kladně a od dnešního dne náleží České republice oficiálně tento status.

Mezi státy, kterým byl nově přiznán status zanedbatelného rizika BSE, patří Česká republika, Francie, Kypr, Irsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Naopak Rumunsko o uvedený status přišlo a zařadilo se opět mezi země s kontrolovaným rizikem.

SVS vnímá tento fakt mimo jiné jako ocenění soustavného a odpovědného přístupu ze strany orgánů státního veterinárního dozoru, chovatelů skotu i zpracovatelů masa a výrobců krmiv. Status může českým vývozcům umožnit dostat se na trhy, kde je tento status požadován pro vývoz živého skotu, masa a masných výrobků. Podobně se dnes oficiálně vyjádřili zástupci OIE, podle nichž v mezinárodním obchodu mnoho zemí trvá na omezení obchodní výměny se zeměmi, které nemají oficiálně uznaný status rizika BSE. Další výhodou nového statusu je možnost zvýšit věkovou hranici pro vyšetřování skotu poraženého v rámci domácí porážky.

BSE je nervové onemocnění skotu způsobené bílkovinami “priony”, které bylo prvně zaznamenáno v sedmdesátých letech ve Velké Británii. Zvířata se patrně nakazila požitím nedostatečně tepelně zpracované masokostní moučky, k jejíž výrobě byla použita těla ovcí uhynulých na klusavku, která patří do stejné skupiny onemocnění jako BSE. Proto bylo zakázáno zkrmování masokostních mouček nejdříve skotu a posléze i ostatním hospodářským zvířatům.

Od roku 2001, kdy bylo povinné vyšetřování na BSE zahájeno, do konce března 2015 bylo vyšetřeno v ČR 1,879 milionu kusů skotu. Onemocnění BSE bylo potvrzeno pouze ve 30 případech. Poslední pozitivní případ BSE v ČR byl zaznamenán v květnu 2009 u pětiletého zvířete na Opavsku. Náklady na vyšetřování BSE u skotu jsou hrazeny státem a každoročně činí přibližně 18 milionů korun. Navzdory udělení nového statusu vyšetřování skotu v ČR bude i nadále.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz