Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – České firmy mohou nově vyvážet hovězí do Kanady

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 20. 10. 2015

České firmy mohou nově vyvážet hovězí do Kanady

Pro české chovatele a zpracovatele se nově otevírá možnost vyvážet hovězí maso a výrobky z něj do Kanady. Státní veterinární správa (SVS) obdržela v uplynulých dnech informaci od Evropské komise o tom, že Česká republika patří na seznam 19 členských států EU, nově schválených pro vývoz hovězího a výrobků z něj do této severoamerické země.

Vývoz hovězích produktů do Kanady bude umožněn pouze těm podnikům, které se za tímto účelem zaregistrují prostřednictvím SVS u kompetentní kanadské autority. V případě vývozu je nezbytné, aby koncentrace reziduí veterinárních léčiv ve vyváženém zboží byla v souladu s kanadskými limity, což bude kontrolováno v rámci běžného monitoringu. Firmy, které mají o vývoz hovězího masa a produktů do Kanady zájem, mohou do 6. listopadu zasílat mailem SVS oficiální žádost o registraci. SVS již v souvislosti s rozšířením vývozních příležitostí informovala Český svaz zpracovatelů masa, mezi jehož členy patří většina významných zpracovatelských podniků. Informace o kanadských limitech reziduí veterinárních léčiv lze nalézt na adrese: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/mrl-lmr/mrl-lmr_versus_new-nouveau-eng.php.

“Cílem Státní veterinární správy je nejen dozorovat zdravotní nezávadnost živočišných produktů tuzemské i zahraniční výroby na našem trhu, ale také napomáhat českým firmám při uplatňování jejich produkce na zahraničních trzích,” uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena. Snaha o otevírání nových odbytišť mimo Evropskou unii pro české výrobce je také jedním z dlouhodobých cílů ministerstva zemědělství.

Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. Například začátkem letošního roku se SVS podařilo završit složitý a dlouhodobý schvalovací proces, který umožňuje vývoz vepřového masa a výrobků z vepřového masa z ČR do Japonska. Od loňského září, kdy se českým výrobcům otevřela možnost vývozu mléčných výrobků do Chile, do konce prvního pololetí 2015 zajistila SVS úspěšnou registraci pro vývoz mléka a mléčných výrobků do této jihoamerické země pro celkem 18 českých mlékárenských podniků. Bez registrace u chilské kompetentní autority totiž není vývoz mléčných produktů do Chile možný.

SVS v současnosti pracuje také na registraci několika nových zájemců o vývoz mléka a mléčných výrobků do Číny a o rozšíření registrace na další výrobky pro podnik, který je již u čínských orgánů registrován. Již loni se se podařilo zajistit schválení 17 tuzemských firem. Chystá se také zahájení schvalovací procedury, která má umožnit vývoz mléka a mléčných výrobků do Peru a hovězího a výrobků z něj do Číny. Letos v červenci se představitelé SVS zúčastnili mise kubánských zástupců v ČR za účelem umožnit pokračování vývozu mléka a mléčných výrobků a masných výrobků na Kubu.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
www.svscr.cz