Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Co SVS ČR dělá pro podporu chovatelům

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. 10. 2011

Co SVS ČR dělá pro podporu chovatelům

Státní veterinární správa ČR se soustavně snaží prospívat našim chovatelům, podílela se například na vytvoření kritérií pro čerpání peněz na podporu chovů drůbeže a prasat.

A nyní nastává čas, kdy mohou chovatelé drůbeže a prasat žádat o poskytnutí dotací. Jde o státní podporu, která představuje finanční pomoc chovatelům, ale z hlediska veterinárního především motivuje chovatele k ozdravování dotovaných chovů. Poskytnutí dotace je totiž podmíněno dodržováním individuálních preventivních plánů ke zvýšení biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a ozdravovacích plánů na ozdravení chovů prasat zejména od reprodukčního a respiračního syndromu prasat.

Chovatele musejí vypracovat vlastní individuální preventivní nebo ozdravovací programy. Na úkony provedené v rámci těchto programů je poskytována podpora, pokud je současně doloženo, že jsou na hospodářství se zavedenými programy naskladňována nová zvířata.

Státní veterinární správa při přípravě dotačního titulu navrhla ty nákazy, na jejichž tlumení jsou dotované programy zaměřené, a navrhla postupy k prevenci a tlumení těchto nákaz. Další úlohou SVS ČR je zajistit informovanost chovatelů a především informovanost a spolupráci s místně příslušnými krajskými veterinárními správami, které žádost chovatelů o dotaci musejí potvrdit.

To v praxi znamená, že jednotlivé krajské veterinární správy musejí konkrétním žadatelům schválit nebo potvrdit jejich preventivní programy, ověřit, zda tyto programy na hospodářstvích probíhají a zda jsou úkony zahrnuté do nákladů opravdu provedeny. Současně musí chovatel doložit počty naskladněných zvířat.

Krajské veterinární správy musejí dokonale znát jednotlivá hospodářství a specifika jejich provozu a čeká je mnoho administrativní práce s ověřováním provedených vakcinací, odběrů vzorků a opatření ke zvýšení biologické bezpečnosti.

Chce-li se chovatel dozvědět více o nových dotačních titulech, udělá nejlépe, zkontaktuje-li místně příslušnou krajskou veterinární správu, informace nalezne i na našich webových stránkách www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.