Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Divoká prasata nekrmit!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 20. 11. 2012

Divoká prasata nekrmit!

Divoká prasata, neboli černá zvěř, pro člověka prakticky nepředstavují zdravotní riziko. Pokud člověk na počátku léta nepřekvapí bachyni se selaty, ale ani pak nejde o riziko přenosu nějakého onemocnění, spíše o poranění.

Zdravotním rizikem však může být kontakt domácích zvířat s volně žijícími zvířaty. U černé zvěře se již více než deset let nevyskytuje například ani klasický mor prasat, ale třeba Aujeszkyho chorobu prasat v populaci černé zvěře čas od času zjišťujeme. Tato nákaza není typická pouze pro prasata, ale může být nebezpečná i pro jiné druhy zvířat, například pro psy, kočky, skot, ovce, králíky. Onemocnění u těchto zvířat končí smrtí.

Divoká prasata migrují krajinou při vyhledávání potravy, zejména na podzim, a někteří lidé je z neznalosti lákají zahradním odpadem do blízkosti svých sídel, kde pak prasata vyvíjejí nežádoucí činnost. Rozrývají zahrádky, sady i louky, za což se vděku, pochopitelně, nedočkají.

Zejména v chatařských oblastech, například v okolí Slap, lidé vyvážejí na okraje osad či někam k lesu zahradní zbytky a shrabaná padaná jablka a neuvědomují si, že to je pro prasata lahůdka. Nepohrdnou ani zde hodujícími či skrývajícími se myšmi.

Proto zejména v podzimním období považujeme za vhodné upozornit na nevhodnost takovéhoto počínání. Zahradní zbytky je vhodné kompostovat, popřípadě využít obecních kontejnerů na zahradní odpad, ale rozhodně je nevyvážet “za humna”!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.