Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Do Chile mají zájem vyvážet 4 firmy a nyní mohou

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 9. 2014

Do Chile mají zájem vyvážet 4 firmy a nyní mohou

Státní veterinární správa se snaží být nápomocna českým producentům pronikat na cizí trhy, a daří se to.

Ve snaze pomoci nahradit českým výrobcům trh Ruské federace pro mléko a mléčné výrobky, který byl uzavřen embargem ze strany Ruské federace zavedené v reakci na ekonomické sankce EU od 7. srpna 2014 na dobu jednoho roku, vyjednává Státní veterinární správa se třetími zeměmi možnosti pro vývoz. Mimo třetích zemí, kde se již podařilo vyjednat podmínky vývozu, jako příklad lze uvézt Čínu, kde je na seznamu vývozců již 17 českých výrobců, (nebo Japonsko, kam lze vyvážet vepřové maso), se podařilo otevřít i chilský trh pro mléko a mléčné výrobky. Bylo to oznámeno na zasedání pracovní skupiny Rady dne 12. 9. 2014. V současné době probíhají konečná jednání k realizaci možnosti vývozu.

Zájem projevily již 4 firmy.

Každý takovýto úspěch znamená přesvědčit veterinární autoritu dotyčné třetí země o důvěryhodnosti našeho státního veterinárního dozoru. Je to významné zejména dnes, kdy se omezila možnost vyvážet na východní trhy.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, je možnost uplatnit se s českými výrobky nejen na domácím a EU trhu, ale i na trzích třetích zemí, pro které se SVS snaží vyjednat vývozní podmínky, dobrá reklama pro vysokou úroveň naší české produkce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.