Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Důvody k nepropuštění potravin do oběhu jsou různé

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv


TISKOVÁ ZPRÁVA 31. 1. 2013

Důvody k nepropuštění potravin do oběhu jsou různé

Při veterinárních kontrolách zjišťují inspektoři krajských veterinárních správ několik zásadních důvodů k nepropuštění potravin živočišného původu do oběhu. Uvádíme zjištění za druhou polovinu ledna.

Je to například:

neodpovídající teplota nabízeného zboží: v Brně šlo o téměř 7 kg hovězího masa teplejšího o 4 °C (staženo z oběhu);

špatné označení výrobků: v Pardubicích 115 kg zmrzlé krájené uzeniny v přepravkách a pytlích bez jakéhokoli označení (zlikvidováno); ve Zlínském kraji (Podolí) špatně označeno 19 008 kg thajských kuřecích prsních řízků od slovenského dodavatele, 8 415 kg zmraženého zvěřinového ořezu z Belgie, 13 097 kg zmraženého polského hovězího (likvidace); v Praze bylo zjištěno neoprávněné použití identifikační značky u 3 kg masných odřezků (vyřazeno z oběhu);

prošlé datum použitelnosti: v Libereckém kraji (Chrastava) nařízeno zlikvidovat zhruba 10 kg vinné klobásy;

špatné uskladnění: v Ústeckém kraji (Dubí) bylo uloženo ve skladu společně s pekařskými výrobky přes 26 kg vedlejších živočišných produktů (zlikvidováno); na farmářském trhu v Litomyšli bylo nabízeno 42 kg masných výrobků tak, že mohly být kontaminovány okolním prostředím a zákazníky (náprava na místě).

Nenahlášení příjmu zásilky z jiného státu sice není důvodem k nepropuštění, je však samozřejmě uložena pokuta. V Jihomoravském kraji ve dvou případech příjemci nenahlásili 8 400 kg slazeného kondenzovaného mléka ze Slovenska, 1 300 kg téhož z Německa a 1150 kg masa a masných výrobků ze Slovenska. Všechny zásilky byly sice v pořádku, ale za nenahlášení bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Pokuta je vždy uložena také při zjištění nesprávné likvidace SRM (specifikovaného rizikového materiálu) při domácí porážce skotu. Bylo tomu tak ve dvou případech u chovatelů ve Zlínském kraji, kdy lebky, uzliny a střeva skotu nepředali k odstranění asanačním podniku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.