Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Dveře pro drůbež a drůbeží produkty do Běloruska otevřené

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 19. 4. 2013

Dveře pro drůbež a drůbeží produkty do Běloruska otevřené

V minulém týdnu se v Minsku uskutečnilo jednání zástupců našeho Ministerstva zemědělství ČR a Státní veterinární správy zaměřené mimo jiné na problematiku zemědělské prvovýroby, na technické a finanční otázky týkající se výstavby chovatelských zařízení v Bělorusku. Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, se svým běloruským protějškem, Jurijem A. Pivovarčikem, hlavním státním veterinárním inspektorem Běloruské republiky, projednal otázky veterinární.

Řeč byla nejen o dobrých a korektních vztazích mezi našimi zeměmi v oblasti obchodu i oblasti veterinární, ale, a to nejdůležitější, na základě informace Milana Maleny o opatřeních, která jsme zavedli k zamezení šíření Newcastleské choroby na území ČR, Bělorusko od 22. 4. ruší dočasná omezení dovozu drůbeže, masa, vajec a všech produktů z drůbeže, a to včetně peří a krmiv obsahující produkty z drůbeže.

Dále běloruská strana projevila zájem o prohloubení spolupráce ve veterinární oblasti a o rozšíření obchodu. Zájem je o plemenný materiál (plemenné prasničky), dovoz krmiv pro ryby a probiotika. Pro naše zemědělce a producenty se nyní otevírá i tento trh.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.